Agrotheek info 10 augustus 2017


Algemeen

We zijn inmiddels in een wisselvallig weertype beland. In deze periode van het jaar beginnen ook de dauwnachten langer te worden, waardoor de bladnatperiodes verlengen. Deze omstandigheden geven veel schimmelziektes meer kansen om in gewassen toe te slaan.

 

Graaninname

De graanoogst is voor het grootste gedeelte uitgevoerd. Tussen de buien door is over het algemeen goede kwaliteit tarwe geoogst. Gezien het stadium van de oogst wordt vanaf maandag 14 augustus het innamepunt in Wieringerwerf gesloten. Het innamepunt in Slootdorp blijft uiteraard beschikbaar.

Belt u voor informatie over (aangepaste) openingstijden voor inname met Peter de Caluwé 06-30033719.

 

Phythophthora  in consumptieaardappelen

Na een lange, rustige periode voor Phytophthora worden er inmiddels in onze omgeving sporadisch aantastingen van phytophthora gevonden. In veel andere regio’s is phytophthora al volop aanwezig in de percelen. De veranderde weersomstandigheden van de afgelopen weken hebben geleid tot goede infectiemogelijkheden voor phytophthora. Ook de komende periode geeft volop infectiekansen voor phythophthora. Begin augustus is de periode dat er veel geschakeld wordt naar het laatste blok in het bestrijdingsschema. Wees alert in deze fase door uw percelen nog eens extra te controleren en voeg indien zich een periode met hoge druk aandient, Curzate partner 0,2 kg/ha of Cymbal 0,25 kg/ha toe in dit schakelmoment. Hanteer intervallen van maximaal 7 dagen.

Bij meerdere blaadjes, haarden en stengelphytophthora is het advies over te stappen op

Proxanil 2,0 ltr/ha + 0,5 ltr Ranman top.

 

Ziektebestrijding bieten

Inmiddels is het ruim een maand geleden dat de eerste bladziektewaarschuwingen vanuit het IRS rondgestuurd zijn. Na de opvolgende ziektebestrijding is het inmiddels drie weken geleden dat veel percelen zijn behandeld. De werkingsduur van de meeste middelen is circa 3 weken. Onder invloed van de regen is er in deze periode ook nog veel blad bijgegroeid. Er komen inmiddels meldingen binnen van alle bekende bladschimmels.

Blijf uw bietengewas wekelijks op ziekten en plagen controleren, in de wetenschap dat er veel jong onbeschermd blad is bijgegroeid. Advies ziektebestrijding met Stemphylium na 1e bespuiting Retengo Plust 1 l/ha:

 • 2e bespuiting Sphere 0,35 l + Squall 1% of Spyrale 1 l/ha

Advies zonder Stemphylium na 1e bespuiting Opus Team 1 l

 • 2e bespuiting Sphere 0,35 l + Squall 1% of Spyrale 1 l/ha.

Let bij Spyrale op de toepassingsvoorwaarden van een verplichte teeltvrijezone van 0,5-1 meter afhankelijk van de gebruikte spuittechniek. Retengo Plust mag slechts eenmaal worden ingezet.

Maximaal 50% van uw bespuitingen mag met een strobilurine uitgevoerd worden (Retengo Plust, Sphere)

 

Loofdoding in pootaardappelen

Loofdoding onder droge omstandigheden en daarna gevolgd door een vochtige periode geeft vaak veel hergroei-problemen. Controleer regelmatig uw percelen om hergroei tijdig te bestrijden.

Advies volvelds:

 • Quickdown 0,8 ltr/ha + Olie 2 ltr/ha + Reglone 1 ltr/ha
 • Spotlight 1 ltr/ha + Reglone 1 ltr/ha óf Beloukha 5ltr/ha

Na een geklapt gewas(rijenbespuiting):

 • Finale 1,25 ltr/ha
 • Spotlight 0,5 ltr/ha + Reglone 1 ltr/ha  óf Beloukha 5ltr/ha
 • Spotlight mag slechts 1 keer per seizoen worden ingezet, Quickdown, Finale en Reglone 2 keer per seizoen.

 

Zaaiuien

Bij controle  wordt op veel plaatsen in toenemende mate valse meeldauw aangetroffen. Probeer met Fandango, Acrobat en Valbon uitbreiding hiervan tegen te gaan, ook als de uien al aan het strijken zijn. Houd hierbij uiteraard wel rekening met de verschillende veiligheidstermijnen:

Acrobat en Fandango 14 dagen en mancozeb soorten (o.a. Dithane, Tridex, Penncozeb) en Valbon 28 dagen. Als aanvulling hierop kunt u 1-2 ltr Nutrifite kali toevoegen ter versterking van de weerbaarheid van de plant. Na het strijken van de zaaiuien kunt u in plaats van Nutrifite kali, Nutifite koper of Foliplus koper toevoegen om de uien groener en weerbaarder te houden.

 

Trips in uien

De tripsdruk in zaaiuien is wisselend en soms lastig te beheersen. Met het strijken van het gewas is bestrijding steeds lastiger. De inzet van Movento op de larven van trips is op dit moment niet meer zinvol. De beheersing van de trips is met name nu gericht op het bestrijden van de volwassen trips. Controleer uw gewas op de aanwezigheid van trips.

Advies:

 • Tracer 0,2 l + Attracker 4 l/ha + Zipper 0,15 l/ha.

Pas Tracer alleen nog toe bij voldoende groeizame omstandigheden, spuit apart en max. 4 keer per teelt.

 • Pyrethroïden (o.a. Karate 0,05 l, Decis 0,3 l, Sumicidin 0,2 l)
 • Spuit bij donker weer of ’s avonds laat of ’s morgens heel vroeg. Voeg Zipper 0,15 l toe en gebruik ruim water, 300-400 l, apart spuiten.

 

Witlof/cichorei

Als gevolg van de langer wordende nachten, meer regen en gewassen met meer loof, worden bladnatperioden ook langer. Hiermee vragen bladschimmels als meeldauw, roest en alternaria weer hun aandacht. Controleer uw gewas op aantasting. Flint is het enige fungicide met een toelating in witlof en cichorei. Het middel werkt preventief en dient, voor een optimaal resultaat, voordat de ziekte zichtbaar is, te worden ingezet. In de praktijk betekent dit toepassen als de eerste planten de verschijnselen vertonen. Hoe langer een gewas moet groeien hoe eerder een bespuiting rendabel is. Proeven uitgevoerd door het IRS tonen mooie opbrengstresultaten aan. Er geldt geen veiligheidstermijn.

Advies: Flint 0,25 kg. Eventueel na 2-3 weken de bespuiting herhalen, met name voor late teelten.

Verder is het belangrijk om te zorgen voor stevig loof. Dit kan gestimuleerd worden met 2-3 keer een bespuiting met Microtop Bitterzout 10 kg. 

 

Wortelen

De meeste percelen zijn toe aan de 2e toepassing in de preventieve beheersing van de bladziekten in wortelen. Vanaf deze periode gaat met name alternaria een rol spelen.

Advies: Kies na de 1e bespuiting, die veelal is uitgevoerd met Luna Experience of Reflect vervolgens voor Rudis of Score. Houd in uw totale schema rekening met het aantal actieve stoffen dat u gebruikt, in verband met de mogelijkheid van residu. Overleg hiervoor met uw adviseur. Houd een interval van ongeveer 2-3 weken aan. Twee á 3 keer 10 kg Bitterzout Epsotop of Microtop Bitterzout kan ingezet worden om het loof steviger te maken om goed te kunnen rooien met een klembandrooier.

 

Vergeet binnen de peenteelt ook niet op  wortelvlieg te controleren. Binnen ons werkgebied komen toch weer enkele meldingen van wortelvlieg vangsten. Bestrijd de wortelvlieg met 175 ml Coragen per ha. (max. 2 keer).

 

Insecten en bladvlekken in knolselderij

De infectiemogelijkheden voor bladvlekken zijn inmiddels aan de orde. Houd uw beschermingsschema goed gesloten om aantasting of uitbreiding van aantasting tegen te gaan..

 

Advies:

1e bespuiting: Amistar Top 1 l

2e bespuiting: Score 0,4 l

3e bespuiting: Amistar Top 1 l of Flint 0,25 kg

4e bespuiting: Score 0,4 l

5e bespuiting: 0,4 l Score (of Serenade 5 l)

 

Controleer op luizen en wantsen. Advies: Calypso 0,25 l + 0,15 l Zipper

 

 

Bestrijding bewaarziekten in pootaardappelen

Het voorkomen van aantasting door bewaarziekten, zoals Fusarium solani, Fusarium sulphureum, zilverschurft en Phoma in pootaardappelen, is belangrijk om de kwaliteit van het pootgoed hoog te houden. Het uitvoeren van een knolbehandeling met een imazalil bevattend product vlak voor het inschuren of na het sorteren geeft daarbij een ondersteuning. In het afgelopen jaar hebben alle imazalil bevattende knolbehandelingsmiddelen de restrictie gekregen dat zij niet meer mogen worden toegepast op aardappelen bestemd voor consumptie en voeraardappelen. Dit maakt het lastig om deze middelen nog in te zetten bij het inschuren. Het bestrijden van bewaarziekten begint al tijdens de teelt. Een aantal bekende methoden om bewaarziekten te voorkomen:

 • Binnen drie weken na loofdoding loofklappen om phoma eupyrina aantasting te voorkomen.
 • Voorzichtig rooien zonder beschadigingen, afstellen rooiers en niet rooien onder te droge omstandigheden.
 • Versmering van ziekten voorkomen door moederknollen of rottende aardappelen te verwijderen
 • Kisten reinigen en eventueel ontsmetten, maar met name goed reinigen
 • Bewaarschuren uitvegen, stofzuigen en schoonmaken
 • Na inschuren direct de aardappelen drogen met kachels
 • Droog houden tijdens bewaring en elke vorm van condens voorkomen

 

Advies per 1000 kg aardappelen:

                             Diabolo SL              150 ml

                             Lirotect Super          120 ml

 

•           Na gebruik van Diabolo SL en Lirotect Super kunnen uitgesorteerde of bovenmaatse aardappelen niet gebruikt worden voor consumptie of veevoer.

•           De producten kunnen onverdund of licht verdund worden toegepast.

•           Ter bestrijding van specifiek zilverschurft in gevoelige rassen is vooral een behandeling na het sorteren aan te raden.

 

Bestrijding wortelonkruid in stoppels

Grijp elke kans om wortelonkruiden aan te pakken in de stoppels, dit voorkomt extra en duurder ingrijpen in de volgteelten. Door het stro af te voeren en vervolgens een bemesting uit te voeren krijgen de wortelonkruiden goed de mogelijkheid om te ontwikkelen. Wacht minimaal een maand om de onkruiden goed te laten groeien en pas vervolgens een bestrijding toe.

Overzicht bestrijding wortelonkruiden:

 

Onkruid

Clinic

 

Roundup +

MCPA

500

2,4–D Amine

Aardappelopslag

5 l

5 l

 

 

Akkerdistel

5,5-6 l

5,5 l

2-3 l

 

Akkermelkdistel

5,5-6 l

5,5 l

 

2 l

Akkermunt

5,5-6 l

5,5 l

3,6 l

2 l

Heermoes

 

 

0,5 l

 

Klein hoefblad

5,5-6 l

5,5 l

 

2 l

Kweekgras

4-5 l

4-5 l

 

 

Moerasandoorn

 

 

 

2 l

Riet

5-6 l

5,5 l

 

 

Smeerwortel

 

 

3,6 l

2 l

Veenwortel

5,5-6 l

5,5 l

 

 

Windesoorten

 

 

3,6 l

2 l

 

Breedwerkend advies groeistoffen:

                 2 l/ha 2,4-D Amine + 3,6 l MCPA

Breed advies ongeacht tijdstip, mits1:

                 1-2 l/ha 2,4 D Amine + 4-6 l Clinic / Roundup+

 

Toevoeging van 0,5% Squall verbetert de werking en beperkt drift.

 

 

 

 • 1 2,4-D, gedurende 1 september tot en met 29 februari niet op groenbemesters en onbeteeld bloembollenland gebruiken.
 • Menging van glyfosaat met 2,4-D Amine verbreedt de werking op onkruiden die weinig gevoelig zijn voor glyfosaat. Dit is alleen mogelijk als exact aan voorwaarden wordt voldaan om tegenwerking te voorkomen. Spelregels: gebruik 3 :1 verhouding glyfosaat t.o.v. 2,4-D amine. Gebruik minimaal 250 l water. Als laatste 2,4-D Amine aan de tankinhoud toevoegen. Mengingen van 2,4-D en glyfosaat binnen een half tot één uur na het tankklaar maken verspuiten.
 • De maximale dosering van 2,4-D Amine is 2 l. In grasgroenbemesters is alleen toepassing voor 1 september toegestaan, in stoppels geldt deze beperking niet. In stoppels is menging met MCPA of glyfosaat veelal nodig om voldoende bestrijding te krijgen.
 • MCPA mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden. In grasgroenbemesters maximaal 2-3 l inzetten
 • Na een bespuiting met groeistoffen kan glyfosaat bij voldoende hergroei ingezet worden.  Ook kweek wordt op deze manier goed bestreden.
 • Groeistoffen toepassen met ongeveer 500 l water.
 • Cirran 3,5 l (werkzame stoffen: 2,4 D Amine en MCPA) heeft alleen een toelating in voedergrasland (niet in eerstejaars), en mag het hele jaar worden toegepast (uitgezonderd grondwaterbeschermingsgebieden)
 • Indien er bloembollen als nateelt worden geplant, houd dan een minimale veiligheidstermijn van 4 weken in acht. Bij gebruik van Primus dient 5 weken te worden gewacht.

 

Insecten en bladvlekken in knolselderij

De infectiemogelijkheden voor bladvlekken zijn inmiddels weer aan de orde. Houd uw beschermingsschema goed gesloten om aantasting of uitbreiding van aantasting tegen te gaan..

 

Advies:

1e Luna Sensation 0,5 l
2e Amistar Top 1 l of Score 0,4 l
3e Luna Sensation 0,5 l
4e Amistar Top 1 l 0f Score 0,4 l
5e Score 0,4  (of Serenade 5 l)

 

Controleer op luizen en wantsen. Advies: Calypso 0,25 l + 0,15 l Zipper

 

Groenbemesters voor GLB

Veel mengsels groenbemesters worden gezaaid in het kader van de vergroeningseis binnen het GLB. Vergeet hierbij niet uw zaaidatum door te geven aan het RVO om de minimale veldperiode van 10 weken op het moment van zaaien in te laten gaan. Standaard wordt 1 oktober als zaaidatum aangehouden.

 

(Kunst)mest uitrijdperiode

Na 15 september mag u geen stikstofhoudende kunstmestsoorten meer uitrijden. Dit geldt voor zowel zand- als kleigrond. Uitzondering geldt voor vollegrondsgroenteteelt, waar het gehele jaar stikstofkunstmest mag worden toegediend. Enkelvoudige fosfaatkunstmestsoorten (bijv. tripelsuper) mogen het gehele jaar worden uitgereden. Stikstofhoudende kunstmestsoorten die nà 15 september worden aangeschaft, worden als voorraad gezien voor gebruik in teeltjaar 2018.

Organische mest mag tot 1 september worden uitgereden, mits er een groenbemester wordt gezaaid.

 

Winterkoolzaad- en Graszaadteelt

CAV Agrotheek is tussenpersoon voor Van Dinter Semo; het bedrijf is gevestigd in Scheemda en houdt zich bezig met de veredeling van groenbemesters, de vermeerdering van graszaad en koolzaad.

Voor herfstuitzaai 2017 is er weer ruimte voor winterkoolzaad. 20 - 30 hectare.

Ook is er voldoende ruimte voor de teelt van graszaad.

Wij zijn op zoek naar hectares voor voedertypes, laat diploïd en tetra, met een premie voor hoge kwaliteit. Deze types leveren naar verwachting 10 - 15% minder kilo’s, maar met premies wordt dit ruimschoots gecompenseerd.

Eveneens zoeken we areaal voor gazontypes.

Indien u belangstelling heeft voor bovenstaande, neemt u dan contact op met Piet Groen 06-53714314.

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
agrotheek info 10 augustus 2017.docxagrotheek info 10 augustus 2017.docxma 14 aug 2017