Bezem door de middelenkast


Vanaf 1 december gaat ‘Bezem door de middelenkast’ in uw gemeente van start. De bezemactie loopt t/m 30 maart 2018. Met deze actie bieden we u als agrariër de mogelijkheid om gewasbeschermingsmiddelen in te leveren die niet meer zijn toegelaten. De actie is eenvoudig,kosteloos en anoniem.

CAV Agrotheek ondersteund deze actie.

 

Voor wie?

De bezemactie is bedoeld voor álle agrarische bedrijven in de gemeentes die deelnemen aan deze actie;  

Opmeer
Medemblik
Enkhuizen
Stede Broec
Drechterland
Koggenland
Beemster
Purmerend

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Valt u niet onder deze gemeentes. Dan is het niet mogelijk om u via de gemelde route aan te melden. Neem dan even contact op met uw adviseur. Dan kijken wij naar een andere oplossing. Wellicht dat overige gemeentes in 2018 een soortgelijk actie gaan houden.

Heeft u middelen in de middelenkast staan waarvan de toelating is vervallen? Voorkom boetes, neem deel aan de bezemactie en maak gebruik van deze mogelijkheid om (resten van) oude middelen in te leveren.

De bezemactie is mogelijk gemaakt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in samenwerking met de deelnemende gemeentes. Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) voert de bezemactie uit.

Waarom?

Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij goed en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. De agrarische sector heeft geïnvesteerd in verbeterde spuittechnieken en andere bestrijdingsmethoden. Ze gaat doelbewuster om met gewasbeschermingsmiddelen waardoor milieuwinst wordt geboekt. Ondanks alle inspanningen die de landbouw heeft geleverd, treffen men nog steeds middelen aan in grond –en oppervlaktewater. Dit geeft onder meer problemen met de drinkwatervoorziening en daarmee het realiseren van de milieudoelen. Via het uitvoeren van projecten, die gericht zijn op het verminderen van het gebruik en risico’s van bestrijdingsmiddelen door de landbouw, bedrijven en particulieren, proberen we de waterkwaliteit te verbeteren.

Hoe werkt het?

U kunt zich via een website (www.bezemdoordemiddelenkast.nl), e-mail (bezemnoordholland@clm.nl) of de bijgeleverde antwoordkaart aanmelden (onderaan dit artikel kunt u deze downloaden). Vervolgens neemt één van onze gewasbeschermingsmiddelenadviseurs contact met u op om een bedrijfsbezoek in te plannen.

Tijdens het bezoek bekijkt u samen met de adviseur de middelenkast. Met de CLM-bezemtool kan de adviseur, door het toelatingsnummer in te tikken op de laptop, snel zien of het gewasbeschermingsmiddel is toegelaten of niet. De verouderde middelen worden opgehaald door een afvalverwerker, binnen 8 weken na de controle van uw middelenkast. De afvalverwerker neemt hiervoor contact met u op.

Geen boetes

Om te voorkomen dat de bezemactie en controles door handhavende instanties elkaar kruisen, stemmen we de actie af met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), de Regionale Utvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), Omgevingsdienst (OD) IJmond en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Agrariërs die meedoen met de bezemactie en af te voeren middelen hebben staan, worden niet beboet.

 

De actie loopt van 1 december 2017 t/m 30 maart 2018. 

 

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
def_UitnodigingBezemHHNK_deelnemers_20171123.pdfdef_UitnodigingBezemHHNK_deelnemers_20171123.pdfza 9 dec 2017