Brassica journaal 3 - augustus 2017


Wijziging gebruiksvoorschrift slakkenkorrels

Sinds een paar jaar zijn alleen slakkenkorrels met de werkzame stof ijzer(III)fosfaat toegelaten. Dit product is onder 3 merknamen toegelaten, te weten: Iroxx, Cropguard slakkenkorrels en Derrex. Per merknaam zijn 4 toepassingen per 12 maanden mogelijk. Met het vernieuwde etiket is het stapelen van middelen met dezelfde werkzame stof en formulering niet meer mogelijk. Wat nog wel kan is afwisselen van product (4 x 7kg Iroxx/ Cropguard slakkenkorrel  en 4 x 7 kg Derrex). Het oude etiket mag nog verkocht worden tot 1 december 2017 en kan dan tot 1 december 2018 worden opgebruikt volgens het oude etiket.

 

Trips

De situatie in vroege kool is niet veranderd sinds ons vorige bericht. De tripsdruk is hoog. Ook de kool in de bewaarkool begint zich te ontwikkelen. Het wordt dus tijd voor een preventieve aanpak.

Trips is een plaag welke alleen preventief aan is te pakken. Als tripsen dieper dan 1 blad zitten, zijn ze onbereikbaar voor chemische middelen. In de preventieve aanpak heeft Movento  in 2 bespuitingen zijn plaats. Voor de gangbare bewaarkool is dit meestal rond 3e week juli en 1e week augustus. In vroege witte kool en vroege spitskool wordt al behoorlijk trips gevonden. Preventief kan 0,5L Movento + 50cc Karate gespoten worden. Als trips gevonden wordt, kan aan Movento 0,25L Calypso toegevoegd worden. Omdat Movento een krachtige uitvloeier bevat is het advies om met minimaal 300 liter water te spuiten. (let op: op basis van ervaring kan gesteld worden dat een combinatie van een bladvlekkenziektemiddel in kool met Movento veilig is voor het gewas. Dus kan in sluitkool wel gemengd gespoten worden). Na de Movento bespuitingen wordt regelmatig een pyrethroïdebespuiting uitgevoerd en als er trips gevonden worden, kan daar weer Calypso aan toegevoegd worden. Uit onderzoek blijkt dat wanneer bij deze bespuitingen Attracker (suiker) wordt toegevoegd, de tripsbestrijding met ongeveer 25% verbetert.

 

Aardvlooien en rupsen

Hoewel de rupsendruk dit jaar relatief laag is, zien we in plantingen vanaf eind juni soms een behoorlijke aantasting. Een combinatie van Coragen met een pyrethroïde is dan aan te raden. Hetzelfde geldt voor aardvlooien. Aardvlooien kunnen de beginontwikkeling behoorlijk frustreren. Als er meerdere vlooien aan een plant prikken kan een combinatie van Calypso en een pyrethroïde goed effect opleveren.

 

Bladvlekkenziekte

Vanaf heden is het nodig om de bewaarkool te beschermen tegen bladvlekkenziekten. Hiernaast ziet u foto’s van valse meeldauw en mycosphaerella.

(week 30). Als u nog moet starten begin dan met 1L Amistar Top. Voeg, als de valse meeldauwdruk hoog is, een deel Folio Gold toe. In het vorige bericht hebben we aandacht geschonken aan “hecht- en antidriftmiddel” Squall. Na gebruik kregen we van diverse kooltelers positieve reacties terug. Omdat het middel de drift enorm reduceert kan er met iets meer druk gespoten worden. Dit verbetert de bedekking en door de formulering zorgt Squall ervoor dat de middelen dieper in de waslaag dringen wat de werking verbetert. Squall kan met 0,5% toegevoegd worden. De fungiciden dosering kan dan met minstens 10% teruggebracht worden. U heeft dan voor dezelfde kosten een beter spuitbeeld en indringbaarheid in combinatie met minder drift.