Brassica journaal 4 - augustus 2017


Trips

De tripsdruk blijft onverminderd hoog. Ondanks dat er strakke spuitschema’s ter bestrijding van de tripsen worden gehanteerd, moet vroege kool vaak al geblazen worden om de, tot 6 bladeren diep, aanwezige trips te verwijderen. Nu is ook de bewaarkool aan de beurt. Controleer al uw percelen door de grootste kolen per ras en per perceel open te pellen. Een oppervlakkige controle volstaat niet. Ter illustratie 4 foto’s van dezelfde kool hiernaast afgebeeld. Oppervlakkig lijkt de kool vrij van trips. Onder het eerste blad wordt de trips aantasting pas zichtbaar. Dit gaat zeker door tot het 3e blad. Omdat tripsen tot onder het eerste blad gedeeltelijk bestreden kunnen worden, werkt dus alleen een preventieve aanpak. In onderstaande tabel de toegelaten middelen die een zekere mate van effect hebben op trips. De tripsdoders zijn de drie Pyrethroïden, deze hebben alleen contactwerking: alleen trips die worden geraakt worden bestreden. Tracer en Calypso zijn 1 blad systemisch. Als er dus tripsen onder het eerste blad aanwezig zijn, dient Tracer of Calypso toegevoegd te worden. Een toevoeging van Attracker verbetert het rendement met ongeveer 25%. Movento dient tijdens start koolvorming toegepast te worden. Vervolgens groeit Movento mee met de bladopbouw. Tot ongeveer drie weken na de tweede bespuiting wordt trips bestreden door een verstoring van de vetopbouw. Movento werkt vooral op de eerste trips die vanuit de grond komen. Op deze manier wordt een populatieopbouw voorkomen.

Zodra de kool hard wordt moeten de andere middelen voorkomen dat tripsen meer dan 1 blad diep kunnen komen.

 

Middel:

Gewas

interval

veiligheids

aantal

 

 

in dagen

termijn

bespuitingen

DECIS EC

SLUITKOOL

7

7

3

SUMICIDIN SUPER

SLUITKOOL

7

7

1

KARATE ZEON

SLUITKOOL

n.v.t.

7

n.v.t

TRACER

SLUITKOOL

10

3

4

MOVENTO

SLUITKOOL

14

3

2

CALYPSO

SLUITKOOL

10

7

2

 

Pinrot

Pinrot is een verzamelnaam voor schermrot, veroorzaakt door Alternaria of door Pseudomonas of Erwinia. Helaas komt schermrot veroorzaakt door Alternaria dit jaar vrij vaak voor. Ondertussen weten we dat dit probleem in het buitenland al langer bekend is. Schermrot veroorzaakt door Alternaria is een ander probleem dan schermrot veroorzaakt door bacteriën. Op dit moment is niet goed bekend hoe deze aantasting is te voorspellen en te voorkomen. Wij hebben fabrikanten en zaadbedrijven gebeld om hierin mee te denken.

 

Witte roest

Witte roest wordt weer aangetroffen. Het beste middel hiertegen is Folio Gold. Infinito heeft nauwelijks effect op witte roest in kool.

 

Zie voor de volledige tekst + afbeeldingen de bijlage, hieronder.

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
brassica journaal 4, Augustus 2017.docxbrassica journaal 4, Augustus 2017.docxwo 30 aug 2017