Gewasbeschermingsmonitor


Per januari 2015 is het verplicht voor iedereen die professioneel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt een gewasbeschermingsmonitor verplicht. Deze geïntegreerde monitor vervangt het gewasbeschermingsplan. Als leidraad biedt CAV Agrotheek de Gewasbeschermingsmonitor.

 

Binnen deze monitor worden de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van gewasbescherming gedurende het teeltseizoen bijgehouden. In de gewasbeschermingsmonitor worden fysische, biologisch (bijvoorbeeld inzet biologische bestrijders) en mechanische (bijvoorbeeld mechanische onkruidbestrijding) maatregelen geregistreerd (teeltregistratie). Het vruchtwisselingsplan, rassenkeuze, uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en de keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen zijn onderdeel van de monitor. De monitor moet binnen twee maanden na de teelt afgerond zijn. De monitor is vorm vrij om aansluiting met uw bestaande administratie, bedrijfsmanagement of teeltregistratie systemen mogelijk te maken.

 

Het is dan ook ons advies om de planning en de monitoring van uw teeltmaatregelen onderdeel te maken van uw bedrijfssysteem. Bijvoorbeeld als onderdeel van uw Global-Gap of Voedselveiligheid systematiek, voor zover het er nog geen onderdeel van is. Ook zou u ervoor kunnen kiezen om vanuit uw monitoring te verwijzen naar registratie en administratie die u al uitvoert op uw bedrijf en waaruit een basis voor planning en monitoring blijkt.

 

Disclaimer
Aan de inhoud van dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. CAV Agrotheek is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortkomen uit eventuele onjuist-en/of onvolledigheden.

 

 

 

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
Gewasbeschermingsmonitor_CAV Agrotheek 2019.pdfGewasbeschermingsmonitor_CAV Agrotheek 2019.pdfdi 2 okt 2018