Nieuws


Agrotheekinfo Algemeen februari 2019
dinsdag 12 februari 2019

Agrotheekinfo Algemeen februari 2019

Check! Het Nieuwe Bemestingsprogramma
In de afgelopen jaren hebben wij u kunnen ondersteunen
in de planning van uw bemesting en daarnaast het voldoen aan de regels van de mestwetgeving met behulp van het programma Optimest. We zien dat de complexiteit van de regelgeving weer aan het toenemen is en de voorstellen in het nieuwe actieplan zullen dit zeker niet vereenvoudigen. Om deze reden zijn wij afgelopen jaar overgestapt naar het programma Check.


Groenteavond februari 2019
dinsdag 12 februari 2019

Groenteavond februari 2019

Hierbij nodigen wij u graag uit voor een informatieavond over Groenteteelt.

Datum:         Maandag 25 februari
Locatie:        CAV Agrotheek, Zuidrak 18, Wieringerwerf
Aanvang:      19.30 uur


Maisfolder 2019
dinsdag 15 januari 2019

Maisfolder 2019

CAV Agrotheek heeft ook voor 2019 weer een aantrekkelijk maisrassenpakket voor u samengesteld. Hierin zijn zes rassen opgenomen. De rassen hebben zowel in de praktijk als op de verschillende maisdemovelden bijzonder goed gepresteerd. Naast zetmeelopbrengst en voederwaarde zijn de rassen geselecteerd op basis van de landbouwkundige eigenschappen. 


Agrotheek info oktober 2018
donderdag 4 oktober 2018

Agrotheek info oktober 2018

 Ziektebestrijding suikerbieten
In het hele gebied komt aantasting en uitbreiding van cercospora voor. Wanneer de bieten nog drie weken op het veld staan en de laatste bespuiting langer dan 3 weken geleden is uitgevoerd, is een bespuiting al snel rendabel. Houd rekening met de veiligheidstermijn (VT): Sphere, 21 dagen, Retengo Plust en Spyrale 28 dagen, Opus Team 46 dagen. Uit oogpunt van goed resistentiemanagement mag maximaal 50% van de bespuitingen een strobilurine-bevattend product toe te passen (Sphere/ Retengo Plus


(Zaai)granen 2019
vrijdag 21 september 2018

(Zaai)granen 2019

Dit najaar zijn in tegenstelling tot vorig jaar zijn de vooruitzichten voor inzaai van wintertarwe, mede door de prima bodemconditie en weersgesteldheid, tot op heden goed te noemen. Naast opbrengst spelen ook andere eigenschappen een rol bij de keuze voor een tarweras. Grondsoort, teeltgebied en afzetmogelijk- heden zijn overwegingen om baktarwe of juist voer-tarwe te telen. Onze voorkeur gaat in het algemeen uit naar een tarwesoort die gezond is en niet naar specifiek een baktarwe. Een spreiding in vroegheid van de rassen binnen het bouwplan zorgt voor minder oogstrisico en een goede arbeidsverdeling.

In de bijgevoegde folder zijn de raseigenschappen van verschillende tarwerassen in een tabel weergegeven.


Wintertarwe folder oogst 2019
vrijdag 21 september 2018

Wintertarwe folder oogst 2019

Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes voor het waarmaken van een goede financiële opbrengst. Hieronder een aantal aandachtspunten die helpen bij het maken van uw rassenkeuze:


Voorverkoop kunstmest 2019
woensdag 29 augustus 2018

Voorverkoop kunstmest 2019

Hierbij willen we u attenderen op de voorkoop van kunstmest in deze nazomermaanden. Er zijn meerdere mogelijkheden van aankoop of  voorkoop van de meststoffen. Naast de normale afname van kunstmest, waarin u  de nettoprijs betaalt, willen we u wederom de  mogelijkheid bieden om op een later moment te betalen of de kunstmest af te nemen: 


Brassica journaal 7 2018
dinsdag 28 augustus 2018

Brassica journaal 7 2018

In sluitkool is sinds kort de rupsenplaag onder controle. Deze foto laat illustratief zien dat na de rupsenplaag (zie foto met dode koolmot) de volgende plaag zich manifesteert. De tripsdruk is extreem hoog. Vooral in Heerhugowaard en de Wieringermeer is er al volop aantasting.