Nieuws


Uienavond 13 december 2018
woensdag 5 december 2018

Uienavond 13 december 2018

Hazera Seeds is bezig met een landelijke “Onion Tour”. In Noord-Holland wordt deze gezamenlijk met CAV Agrotheek georganiseerd en is er een interessant programma samengesteld gericht op de ui.


Bloembollenavond 6 december 2018
zaterdag 1 december 2018

Bloembollenavond 6 december 2018

Graag willen wij u uitnodigen voor onze jaarlijkse technische bloembollenavond. Op deze avond wordt een breed scala aan actuele zaken belicht. Wij zijn van mening u met onderstaand programma een actuele en leerzame avond te bieden. Tot 6 december!


Agrotheek info oktober 2018
donderdag 4 oktober 2018

Agrotheek info oktober 2018

 Ziektebestrijding suikerbieten
In het hele gebied komt aantasting en uitbreiding van cercospora voor. Wanneer de bieten nog drie weken op het veld staan en de laatste bespuiting langer dan 3 weken geleden is uitgevoerd, is een bespuiting al snel rendabel. Houd rekening met de veiligheidstermijn (VT): Sphere, 21 dagen, Retengo Plust en Spyrale 28 dagen, Opus Team 46 dagen. Uit oogpunt van goed resistentiemanagement mag maximaal 50% van de bespuitingen een strobilurine-bevattend product toe te passen (Sphere/ Retengo Plus


Wintertarwe folder oogst 2019
vrijdag 21 september 2018

Wintertarwe folder oogst 2019

Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes voor het waarmaken van een goede financiële opbrengst. Hieronder een aantal aandachtspunten die helpen bij het maken van uw rassenkeuze:


(Zaai)granen 2019
vrijdag 21 september 2018

(Zaai)granen 2019

Dit najaar zijn in tegenstelling tot vorig jaar zijn de vooruitzichten voor inzaai van wintertarwe, mede door de prima bodemconditie en weersgesteldheid, tot op heden goed te noemen. Naast opbrengst spelen ook andere eigenschappen een rol bij de keuze voor een tarweras. Grondsoort, teeltgebied en afzetmogelijk- heden zijn overwegingen om baktarwe of juist voer-tarwe te telen. Onze voorkeur gaat in het algemeen uit naar een tarwesoort die gezond is en niet naar specifiek een baktarwe. Een spreiding in vroegheid van de rassen binnen het bouwplan zorgt voor minder oogstrisico en een goede arbeidsverdeling.

In de bijgevoegde folder zijn de raseigenschappen van verschillende tarwerassen in een tabel weergegeven.


Voorverkoop kunstmest 2019
woensdag 29 augustus 2018

Voorverkoop kunstmest 2019

Hierbij willen we u attenderen op de voorkoop van kunstmest in deze nazomermaanden. Er zijn meerdere mogelijkheden van aankoop of  voorkoop van de meststoffen. Naast de normale afname van kunstmest, waarin u  de nettoprijs betaalt, willen we u wederom de  mogelijkheid bieden om op een later moment te betalen of de kunstmest af te nemen: 


Brassica journaal 7 2018
dinsdag 28 augustus 2018

Brassica journaal 7 2018

In sluitkool is sinds kort de rupsenplaag onder controle. Deze foto laat illustratief zien dat na de rupsenplaag (zie foto met dode koolmot) de volgende plaag zich manifesteert. De tripsdruk is extreem hoog. Vooral in Heerhugowaard en de Wieringermeer is er al volop aantasting.


Veehouderij info augustus 2018
dinsdag 28 augustus 2018

Veehouderij info augustus 2018

Onkruidbestrijding in grasland in nazomer en herfst
In de nazomer en herfst is er een goede mogelijkheid om onkruid in grasland te bestrijden. De klimaatomstandigheden, temperatuur en luchtvochtigheid, zijn vaak gunstig voor een goed resultaat van een onkruidbestrijding. Op nog heel wat percelen grasland is sprake van een behoorlijke onkruiddruk. Voor een optimale zuringbestrijding hebben we echter dit voorjaar en zomer door de droogte weinig geschikte momenten voor een bestrijding gehad. Bij droogte hebben onkruiden zoals zuring en paardenbloem het voordeel dat ze dieper wortelen dan het gras en het gras kunnen verdringen. Controleer daarom uw percelen en voer waar nodig een onkruidbestrijding uit.


Luizenvangbakken pootaardappelen 2018
woensdag 22 augustus 2018

Luizenvangbakken pootaardappelen 2018

CAV Agrotheek en Heyboer BV hebben in samenwerking met Bayer Crop Science weer diverse luizenvangbakken geplaatst in de regio Noord-Holland-Noord en Biddinghuizen. Deze bakken worden 2 a 3x per week geleegd en de “vangsten” worden bij de NAK in Emmeloord onderzocht en gedetermineerd op luizensoort.

Voor de pootaardappelteelt is de luizensituatie een belangrijke maatstaaf voor mogelijke virusoverdracht.

Meer (gevaarlijke) luizen betekent meer kans op overdracht van virus.

Een bespuiting van een luisdodend middel kan door goede informatievoorziening op een juist tijdstip toegediend worden.

 

Vangbaklocaties;

51; St. Maarten
52; Burgerbrug
53; Kolhorn
54; Wieringerwerf
55; Slootdorp
56; Oudesluis

57; Biddinghuizen

 

 

De telling vindt u in onderstaand Excel bestand. U kunt door van tabblad te wisselen van de verschillende vangbaklocaties de tellingen zien.