Nieuws


Luizenvangbakken pootaardappelen 2018
dinsdag 14 augustus 2018

Luizenvangbakken pootaardappelen 2018

CAV Agrotheek en Heyboer BV hebben in samenwerking met Bayer Crop Science weer diverse luizenvangbakken geplaatst in de regio Noord-Holland-Noord en Biddinghuizen. Deze bakken worden 2 a 3x per week geleegd en de “vangsten” worden bij de NAK in Emmeloord onderzocht en gedetermineerd op luizensoort.

Voor de pootaardappelteelt is de luizensituatie een belangrijke maatstaaf voor mogelijke virusoverdracht.

Meer (gevaarlijke) luizen betekent meer kans op overdracht van virus.

Een bespuiting van een luisdodend middel kan door goede informatievoorziening op een juist tijdstip toegediend worden.

 

Vangbaklocaties;

51; St. Maarten
52; Burgerbrug
53; Kolhorn
54; Wieringerwerf
55; Slootdorp
56; Oudesluis

57; Biddinghuizen

 

 

De telling vindt u in onderstaand Excel bestand. U kunt door van tabblad te wisselen van de verschillende vangbaklocaties de tellingen zien.


Agrotheek info augustus 2018
vrijdag 3 augustus 2018

Agrotheek info augustus 2018

Actua
De graanoogst is in volle gang. Lage vochtpercentages en hoge hectolitergewichten kenmerken de opbrengsten dit seizoen tot nu toe. Zolang de droogte, ondanks enkele lokale buitjes, aanhoudt, worden mondjesmaat groenbemesters gezaaid. Grijp deze kans aan om landwerkzaamheden uit te voeren; kilveren, draineren, compost, champost en mest uitrijden. Bestel op tijd uw groenbemester in verband met de inzaaidatum en meld deze datum ook bij RVO. Houd ook rekening met uw mestruimte en aanvullen stikstofvoorraad; de extra 60kg N voor groenbemester telt mits ingezaaid voor 1 september.


Brassica journaal 6 2018
vrijdag 27 juli 2018

Brassica journaal 6 2018

Koolmot
Het droogste jaar sinds decennia gaat samen met de hardnekkige aanwezigheid van Plutella. Vooral in spitskool en broccoli is veel schade. Het gevaar schuilt nu in het feit dat de mot zijn eitjes diep in het gewas afzet. Bij broccoli op het scherm. De rupsen die uit de eitjes komen beginnen direct aan het scherm of het hart te vreten. Bij bloemkool kan schade ontstaan doordat rupsenstront op de bloemkool achterblijft. Bij spitskool kan het hart weggevreten worden. Soms lijkt het dat in het gewas weinig rupsen zijn terwijl dat niet zo is. Dit kan komen omdat de bovenkant goed te raken is met insecticide en omdat de mot steeds meer schaduw zoekt en dieper het gewas in gaat. Controleer bij bloemkool-achtigen daarom altijd tot aan het scherm. Bij sluitkool-achtigen altijd een aantal bladeren afpellen. Op de foto hiernaast werden deze rupsen pas onder 2 sluitbladen zichtbaar. Voeg omdat de waslaag zo dik is, aan de rupsmiddelen een uitvloeier, bijvoorbeeld 50cc Agral Gold en hechter 0,5% Squall toe. Pas het middel opdrogend uit de dauw toe of ’s avonds, zodra de temperatuur rond de 20 graden is. Benevia is het best werkende middel. Denk om etiketbeperkingen en neem voor een specifiek advies contact op met uw adviseur. In bloemkool kan het door de externe omstandigheden voorkomen dat het 5 weken duurt voor een perceel geoogst is. Dan kan het i.v.m. de veiligheidstermijn een optie zijn om Steward toe te passen als de Coragen al 2 keer is toegepast.


Rassenadvies groenbemester 2018
maandag 23 juli 2018

Rassenadvies groenbemester 2018

Een meerderheid van de landbouwers is verplicht om een deel van hun bouwland in te richten als ecologisch aandachtsgebied. CAV Agrotheek/Heyboer biedt deze telers slimme groenbemestermengsels, waarmee aan de eisen van de overheid wordt voldaan. Behalve een ecologische stimulans helpen deze mengsels ook het organische stofgehalte op peil te houden en te zorgen voor een goede bodem- en plantgezondheid.
 


Groenbemesterinfo 2018
maandag 23 juli 2018

Groenbemesterinfo 2018

Groenbemesters, ecologisch aandachtsgebied
Om aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied te voldoen kunt u kiezen voor 1 of meer elementen van de algemene lijst. Bij het vanggewas voor ecologisch aandachtsgebied moet de teelt steeds bestaan uit een mengsel van tenminste 2 gewassen uit dezelfde categorie. Om aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied te voldoen, kunt u voor een nateelt onder andere kiezen uit vanggewassen, aaltjesbestrijdingsmengsels en complexe mengsels welke naast intensieve bouwvoor-beworteling ook veel organische stof aanvoeren. We hebben voor u een folder gemaakt waarin u uitleg over de verschillende vergroeningscategorieën, vergroeningsmengsels, zaaihoeveelheid en bijbehorend bemestingsadvies vindt.


Brassica journaal 5 2018
maandag 16 juli 2018

Brassica journaal 5 2018

Movento (Trips)
Binnenkort is het weer tijd om de bewaarkool preventief tegen trips te beschermen. Movento is een zeer systemisch middel en heeft gewasgroei nodig om opgenomen te worden. Dat is in veel gevallen momenteel een probleem. De foto hierboven illustreert dit. Het ideale moment van toepassen is 2 weken voordat de kool vast wordt (vuistgrootte kool), onder groeizame omstandigheden. 2 weken na de eerste bespuiting volgt de 2e halve liter. De eerste bespuiting valt samen met de eerste bespuiting tegen bladvlekkenziekte. Een middel als Amistar is prima te combineren met Movento. Mocht de regen uitblijven en u wilt toch Movento toepassen, spuit dan net opgedroogd uit de dauw en voeg eventueel Squall toe. In vroege kool is al trips gevonden. Controleer regelmatig uw percelen zodra de kool hard is. 


Agrotheek info juli (1) 2018
woensdag 11 juli 2018

Agrotheek info juli (1) 2018

In heel Nederland is het inmiddels droog en deze droogte begint extreme vormen aan te nemen. Het gevolg hiervan is toenemende stress bij planten. Inmiddels kunnen we op veel percelen deze stress niet meer voorkomen, maar wel zijn er nog mogelijkheden om de gewassen door deze moeilijke periode heen te helpen. De beste optie is het beregenen van gewassen. Daarnaast zijn aminozuren de beste oplossing. Aminozuren zijn de laatste schakel in de vorming van eiwit en zijn ook direct effectief op de plantprocessen. Indien de plant al volledig in zijn stressperiode zit, is de toediening van aminozuren een mogelijke oplossing.

  • Advies:  CropActiv Aminoboost (1-2 l/ ha) of Aminomix (2-3,5 l/ ha).

Graanbericht 2018
maandag 9 juli 2018

Graanbericht 2018

GRAAN
In de zomer van 2017 is de graanoogst onder goede omstandigheden binnen gehaald. De opbrengsten per hectare waren goed te noemen. Vanwege krimp van het uitgezaaide areaal graan (in Noord-West Europa) was het gecollecteerde volume niet veel groter dan vorig seizoen (toen er lage opbrengsten per hectare werden behaald). Deze relatieve schaarste in Noord-West Europa waar de verwerkende industrie jaarlijks dezelfde vraag heeft zorgde voor een marktprijs die iets boven de wereldmarkt bleef uitkomen. De prijs op de wereldmarkt stond dan ook onder druk door grote voorraden graan in met name Rusland.


Agrotheek info juni (2) 2018
vrijdag 22 juni 2018

Agrotheek info juni (2) 2018

Afgelopen weken is de onkruidbestrijding voor een groot gedeelte afgerond. De aandacht verlegt zich nu naar de ziekte-  en insectenbestrijding. Het aantal meldingen van Phytophthora neemt ondanks de droge perioden van afgelopen week sterk toe. Blijf uw gewassen controleren om niet voor verrassingen te komen staan. Op onze website vindt u actuele uitslagen van luizenvangbakken uit verschillende pootgoedpercelen in de hele regio.


Brassica journaal 4 2018
woensdag 13 juni 2018

Brassica journaal 4 2018

Net als 2 jaar terug willen wij u regelmatig waarschuwen voor de hoge druk van de koolmot. Controleer regelmatig uw percelen. Laat het niet zover komen als op de foto;s hiernaast. Soms volgen de generaties elkaar zo snel op dat op het moment dat de Coragen uitgewerkt is, er net weer veel rupsen uit hun eitjes komen. In combinatie met het weer dat komt is het technisch ideaal om Benevia in te zetten.