Nieuws


Suikerbieten flyer 2019
woensdag 17 april 2019

Suikerbieten flyer 2019

Vanaf teeltseizoen 2019 mag pillenzaad behandeld met neonicotinoïden niet meer worden gebruikt, waardoor de kans op schade door insecten naar verwachting groter wordt. Pillenzaad met Force behandeld kan als alternatief dienen, maar de werking hiervan is minder breed.


Bloembollenbericht 4 2019
woensdag 17 april 2019

Bloembollenbericht 4 2019

Asulam heeft een vrijstelling van 120 dagen voor toepassing in tulpen en lelies.
Tulpen: van 15 maart tot 12 juli en
Lelies: van 20 april tot 17 augustus
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95. Daarnaast mag Asulam gespoten worden tot 90% van de planten elkaar raken.


Artikel Led Greenity CAV Agrotheek 2019
dinsdag 16 april 2019

Artikel Led Greenity CAV Agrotheek 2019

Uit onderzoek van Proeftuin Zwaagdijk en CAV Agrotheek blijkt dat broeien met de juiste kleuren led-licht daglicht overbodig maakt. “Het zou dus ook in een witlofcel kunnen, of in een dichte loods op een industrieterrein”, zegt Paul Slagter van CAV.


Agrotheek info april 2019
vrijdag 12 april 2019

Agrotheek info april 2019

Closer: vorige week heeft het insecticide Closer een uitbreiding gekregen in aardappelen (breed) en kool. In aardappelen mag Closer maximaal 1 keer na de bloei worden toegepast. De dosering is 200 ml/ha.


Bloembollenbericht 3 2019
zondag 17 maart 2019

Bloembollenbericht 3 2019

In de strijd tegen nachtvorstschade zijn verschillende methodieken beproefd met wisselende resultaten. Met het afdekken onder vliesdoek zien we de meest stabiele resultaten.


Bloembollenbericht 2 2019
donderdag 7 maart 2019

Bloembollenbericht 2 2019

Binnenkort worden er op meerdere locaties (in tulp) plakvallen geplaatst om de luizenvlucht te monitoren. Dit project wordt voor het 7e achtereenvolgende jaar uitgevoerd.


Agrotheek info maart 2019
woensdag 6 maart 2019

Agrotheek info maart 2019

De afgelopen weken zijn qua weertype voor deze tijd van het jaar wel heel uitzonderlijk geweest. Op een aantal vroege percelen grassen en granen heeft naast bemesting ook al een onkruidbestrijding en of T0 bespuiting plaatsgevonden. De eerste uien zijn niet alleen geplant, maar ook gezaaid. De komende week wordt er wat natter weer voorspeld.


Agrotheekinfo februari 2019
vrijdag 22 februari 2019

Agrotheekinfo februari 2019

Eerste N gift wintertarwe en wintergerst
Wanneer wintertarwe in oktober is gezaaid en de kans zich voordoet, kan de eerste N-gift op de wintertarwe worden aangewend. Advies is om een eerste gift van minimaal 100 kg N/ha te geven. Ook wanneer u later (2de gift) organische mest of Growsol gaat toepassen. Gebruik voor de eerste gift bij voorkeur het product KAS Sulfan. De meststof KAS Sulfan bevat zwavel in direct opneembare vorm. Voor Wintergerst is het advies om een startgift van ca 75kg N/ha te geven. Ook hier heeft Sulfan de voorkeur.


Agrotheekinfo Algemeen februari 2019
dinsdag 12 februari 2019

Agrotheekinfo Algemeen februari 2019

Check! Het Nieuwe Bemestingsprogramma
In de afgelopen jaren hebben wij u kunnen ondersteunen
in de planning van uw bemesting en daarnaast het voldoen aan de regels van de mestwetgeving met behulp van het programma Optimest. We zien dat de complexiteit van de regelgeving weer aan het toenemen is en de voorstellen in het nieuwe actieplan zullen dit zeker niet vereenvoudigen. Om deze reden zijn wij afgelopen jaar overgestapt naar het programma Check.