Tapir in grasland + wachttijd voor bloembollenteelt


Wanneer bollen geteeld worden op grasland, wordt soms vooraf een mix met Primstar & Cirran gebruikt in het grasland om een schone start te maken. Deze mix kan nog veilig zes weken voorafgaand aan het planten van de bollen worden gespoten.

Dit jaar wordt voor het eerst vaak Tapir toegepast voor onkruidbestrijding in grasland. Houd er echter wel rekening mee dat Tapir een langere wachttijd heeft tussen de toepassing en het planten van de bollen, namelijk drie maanden.

Bron; Dow AgroSciences