Uitbreiding Apollo voor het gebruik in alle bloembol- en bloemknolgewassen


Graag brengen wij u op de hoogte van de uitbreiding van Apollo voor toepassing tegen mijten in:

  • Bloembol- en bloemknolgewassen muv grofbollige narcis (onbedekte teelt).
  • Bolbloemen en knolbloemen muv grofbollige narcis (bedekte, niet grondgebonden teelt)

Adama heeft de afgelopen jaren samen met de KAVB gezorgd voor tijdelijke toelatingen voor het gebruik van Apollo in lelie en ook in tulp. Nu is er een uitbreiding voor het gebruik in alle bloembol- en bloemknolgewassen. Door de beperkte mogelijkheden die kwekers hebben voor het bestrijden van mijten zien we Apollo als een zeer welkom en belangrijk product.

Apollo is een vloeibaar contactmiddel dat zeer effectief is voor het bestrijden van Bollenmijten en galmijten.

Toepassing
Apollo dient gebruikt te worden zo snel mogelijk na de oogst. Op dat moment is Apollo het meest effectief. De methode die voor het toedienen gebruikt kan worden is boldompeling, douchen of schuimen. Alle methode zijn effectief, dompelen is ons advies.

Apollo is een contactmiddel, het is zaak de mijten, larven en eieren te raken om werking te mogen verwachten. 
Adama adviseert om bij het toepassen van Apollo altijd een fusarium bestrijdend middel te gebruiken omdat de bollen nat worden gemaakt en er hierbij kans is op fusarium uitbreiding.

Wanneer er bij het toepassen wordt bijgevuld, hou dan een bijvulfactor van 125% aan om de concentratie in het dompelbad op het juiste niveau te houden. De halfwaarde tijd van Apollo zonder bijvullen is 48 uur. Dit is een gegeven bij een pH tussen 6,5-7, gemeten na toediening van Apollo en evt. andere fungicide.

Mengen van Apollo met andere gangbare fungicide is mogelijk.

Bij verwerking na het behandelen met Apollo is het dragen van handschoenen verplicht. 

 

Werkingspectrum
Apollo is effectief op eieren, protonimfen en het eerste larven stadium. Op de volwassen mijten mag geen werking worden verwacht. We spreken over effectiviteit op Galmijt, Bollenmijt en neven werking op andere mijten waaronder stromijt. Op het genoemde werkingspectrum heeft Apollo een effect van 95-100% doding. Apollo heeft een duur werking van 60 dagen, wat betekend dat wanneer er eieren worden gelegd op Apollo residu deze tot 60 dagen na toepassing worden geremd in ontwikkeling.  

Dosering
Apollo heeft een toelating voor 1 toepassing per teeltseizoen. De dosering is 0,078% voor dompelbehandeling.