Wat we doen


Wij helpen telers hun ambities waar te maken. Wij doen dit door teeltbegeleiding waarbij wij u adviseren en ondersteuning bieden op het gebied van teeltmethoden, bemesting en gewasbescherming. CAV Agrotheek B.V. organiseert cursussen die in de land- en tuinbouw verplicht/gevraagd worden door o.a. certificeringinstanties, verzekeringen e.d. Wij organiseren ook vaak kennisbijeenkomsten waarbij we onze klanten en leden informeren over actuele wet- en regelgeving en innovaties.

Naast deze activiteiten verzorgen wij de opslag en verladingen van granen voor onze klanten en hebben wij Uw Groene Vakwinkel waarin tal van benodigdheden voor in en om het huis, in de tuin of bedrijfsmatige artikelen te vinden zijn.