CAV Agrotheek CARE - PlanetProof
Zoeken

PlanetProof

CAV Agrotheek kan u begeleiden bij het telen onder Planetproof. Per 2019 is er een nieuwe internationale naam voor het Milieukeur-keurmerk: On The Way to PlanetProof. Stichting Milieukeur (SMK) probeert met haar keurmerk de productieketen van agro- en voedingsproducten zoals zuivel, eieren, groenten, fruit, bloemen en planten te verduurzamen. Voorafgaande aan het seizoen wordt gekeken hoe u zo goed mogelijk aan de eisen kunt voldoen. Dit houdt onder andere een goed en sterk gewasbeschermingsplan in, omdat de actieve stofnorm een belangrijk speerpunt is. 

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof stelt milieu-eisen aan partijen in de hele levenscyclus van producten. Zo bestaan er richtlijnen voor boeren en tuinders m.b.t. gewasbeschermings- en mestgebruik, maar bijvoorbeeld ook voor handelaren, verpakkers en bewerkers van producten.

Daarnaast zijn er criteria opgesteld die het dierenwelzijn van (pluim)vee moeten bevorderen. Om het On the Way to Planet Proof keurmerk te krijgen moet worden voldaan aan verschillende eisen op het gebied van milieu en bij dierlijke producten ook dierenwelzijn. Er moet door iedereen aan een set basiseisen worden voldaan. Door een onafhankelijke partij wordt een gecertificeerd bedrijf jaarlijks op naleving gecontroleerd.

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

On the way to PlanetProof zet in op zes gebieden:

  • Bodem, landschap & biodiversiteit
  • Water
  • Energie
  • Productie & consumptie
  • Klimaat
  • Diergezondheid en -welzijn

Meer weten?

Advies over PlantProof telen, neem contact op met onze teeltspecialisten.

Vraag het aan de teeltspecialisten

Heeft u vragen over een van onze producten en/of diensten? Neem dan contact op met een van onze teeltspecialisten.

Maak contact met uw teeltspecialist

CAV Agrotheek CARE

Agrotheek ontzorgt telers door middel van advies en als leverancier van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaaizaden, bloembollennetten, bedrijfsbenodigdheden en diverse diensten.

Agrotheek is een gevestigde naam in alle sectoren van de landbouw en biedt naast advies ook een rijk pakket aan diensten aan. Op deze manier kunnen wij u in het hele teeltseizoen ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Uw bedrijfsrendement is leidend in ons dagelijks handelen. Met Agrotheek heeft u altijd zicht op een goed resultaat. Met een breed team van ervaren specialisten kan Agrotheek u als teler helpen bij elke teelt.  
Agrotheek CARE.

Kernwaarden

  • Sterk netwerk
  • Teeltspecialisten
  • Dichtbij
  • Ontzorgt

Lees meer over wat wij doen