CAV Agrotheek CARE - Precisielandbouw
Zoeken
 • Precisielandbouw

  Precisielandbouw

Precisielandbouw

Precisielandbouw wordt steeds belangrijker in een maatschappij, waarbij de regels strenger worden en keuzes onderbouwd moeten worden. Precisielandbouw kan u al teler helpen bij het verlagen van milieubelastende middelen of het beter benutten van meststoffen. CAV Agrotheek kan telers die geïnteresseerd zijn in precisielandbouw optimaal begeleiden. 

De bodem is de basis

Een goede bodem is de basis van een geslaagde teelt. Het is goed om te weten wat de eigenschappen van de bodem zijn. Dit kan gemeten worden door middel van een bodemscan. Het resultaat is een uitgebreide kaart, waarin bodemstructuur, textuur, organische stof en mineralenvoorraad in uw bodem zijn weergegeven. Op basis van deze kaart kunt u uw beslissingen aanpassen en gerichtere keuzes maken. 

Gewasmonitor

In het seizoen kunt u uw gewas laten scannen. Dit gebeurt met een speciale drone met een infraroodcamera. Door deze variatie te analyseren kunnen oorzaken van een geremde groei in kaart gebracht worden. In de toekomst kan dit helpen een hogere opbrengst, betere kwaliteit of een uniformer gewas te telen. 

Variabel doseren met een taakkaart

Op basis van verschillende data kan CAV Agrotheek een taakkaart voor u maken. Deze data komt bijvoorbeeld van een bodemscan, gewasmonitor of opbrengstmeting. Deze stuurt uw trekker of machine plaatsspecifiek aan. Zo kunt u uw gewas op de juiste plaats, de juiste hoeveelheid meststoffen of gewasbeschermingsmiddel geven. 

Precisielandbouw: kansen om uw teelt te optimaliseren

Als teler gaat u voor het beste. De juiste keuze is de sleutel tot succes voor het waarmaken van een goede financiële opbrengst. Wet- en regelgeving zorgt binnen de landbouw voor het maken van keuzes, waarbij u uw strategie uitstippelt en kansen pakt, die helpen bij het optimaliseren van uw teelt. Precisielandbouw is één van de kansen die u kunt aangrijpen. CAV Agrotheek kan u hierbij adviseren met haar team van teeltspecialisten. 

Bodemvariatie heeft invloed op groeiontwikkeling

De gemiddelde bedrijfsomvang neemt nog steeds toe. Ook komt het steeds meer voor dat u als teler ‘onbekende’ percelen huurt. Vroeger werden de perceelsgeschiedenis en -eigenschappen van generatie tot generatie doorverteld, maar deze belangrijke gegevens raken in de vergetelheid. Door middel van slimme technologieën worden perceelseigenschappen inzichtelijk gemaakt en met GPS exact gelokaliseerd. Verschillende factoren (variaties) binnen een perceel vragen om een andere aanpak. Door deze andere aanpak vermindert u verschillende inputs en optimaliseert u uw opbrengsten. Met het juiste advies gaat u deze doelen behalen. 

Zo heeft CAV Agrotheek in 2019 geïnvesteerd in Farm21 sensoren. Een slimme en betaalbare bodemsensor die u helpt de juiste beslissingen te nemen. Lees meer over Farm21

Het belang van goede data verzamelen

Steeds meer gegevens worden digitaal verzameld en vastgelegd. De meerwaarde van deze gegevens (data) is dat we ons hiermee verbeteren en innovatie stimuleren. Dit kan alleen als de data betrouwbaar is. Data wordt onttrokken uit meerdere bronnen, zoals machines, sensoren en open data, maar vergeet vooral een handgeschreven notitie niet.

Het belang van goede data is dat je met deze informatie bepaalde beslissingen neemt én nog belangrijker, evalueert welk resultaat deze beslissing heeft opgeleverd. Een opbrengstmeting (handmatig of machinaal) is hier een voorbeeld van. Samen met uw teeltspecialist beoordeelt u waar verbeteringen mogelijk zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over precisielandbouw of advies hierover, neemt u dan contact op met uw teeltspecialist.

 

Stappenplan tot succes

Met het ‘stappenplan tot succes’ beoordelen we samen waar verbeteringen in uw teelt mogelijk zijn en begeleiden u bij elke stap. Doelstellingen zijn: rendement voor u als teler verhogen en het verbeteren van uw teelt met minimale input en milieubelasting door een goed onderbouwd advies.

 1. Huidige situatie en doelen bespreken
  Door samen naar de huidige situatie te kijken, wordt inzichtelijk waar verbeteringen mogelijk zijn. Onze teeltspecialisten hebben de kennis en ervaring die u nodig heeft om uw doelen te behalen.
 2. Uitgangsmateriaal in beeld
  Bij precisielandbouw draait het om uitgangsmateriaal. Wat is de basis waarmee u van start gaat dit seizoen? Denk hierbij naast bodemvariatie en plantmateriaal ook aan uw machinepark waarmee u de werkzaamheden gaat uitvoeren. Waar moet u rekening mee houden? Wij geven graag ons advies.
 3. Variabel toepassen
  Plaatsspecifieke toepassingen zorgen ervoor dat u het beste rendement uit uw teelt haalt. Dit begint bij het zaaien en planten. Door te bemesten of te spuiten, daar waar nodig is, zorgt u voor een gezondere plantengroei. Voor elke toepassing maken wij een specifieke taakkaart, waarmee uw machine wordt aangestuurd.
 4. (Groei)Monitoren
  In het groeiseizoen wordt de ontwikkeling van uw gewas meerdere malen gemonitord. Dit gebeurt naast verschillende sensoren, ook met uw teeltspecialist in het veld. Door tijdig te signaleren kunt u tijdig ingrijpen wanneer dit nodig is.
 5. Bijsturen
  Aan de hand van de signalen uit het veld, de beschikbare data, kennis en ervaring wordt er een taakkaart gemaakt. Zo krijgt de variatie in het perceel de juiste behandeling en zorgt u ervoor dat de opbrengstpotentie stijgt.
 6. Opbrengstmeting
  Door in het groeiseizoen en aan het eind de opbrengst te meten, krijgt u inzicht in de teeltmaatregelen die genomen zijn. Ook krijgt u in beeld waar de opbrengstpotentie het sterkst is. Dit is de basis voor de evaluatie.
 7. Evalueren
  Evalueren is de factor tot succes. Door te kijken hoe een seizoen is verlopen kunnen wij ons samen verbeteren. Waar zijn verbeteringen mogelijk om mee te nemen naar het volgende teeltseizoen?

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met uw teeltspecialist of het Agrotheek hoofdkantoor: (088) 9900 700.

Maak contact met uw teeltspecialist