Zaaizaden - CAV Agrotheek CARE
Zoeken
  • Zaaizaden

    Zaaizaden

Zaaizaden

De teelt van een gewas begint met goed uitgangsmateriaal. CAV Agrotheek levert hoogwaardige zaaizaden en mengsels voor alle denkbare teelten in de agrarische sector. Deze zaaizaden zijn NAK-gecertificeerd, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is. 

Diverse zaaizaden

Samen met u kijken we naar de juiste rassenkeuze. Dit is afhankelijk van factoren zoals teeltdoel, grondsoort en tijdstip van oogsten.

Wij leveren een ruim assortiment zaaizaden van hoge kwaliteit, met de mogelijkheid van een voorbehandeling. Zo heeft u altijd de beschikking over zaaizaden die het beste passen in uw bedrijfsvoering. Daarnaast kunt u uw eigen zaaizaad bij CAV Agrotheek laten schonen en ontsmetten. Op deze manier weet u precies over welk uitgaansmateriaal u beschikt. 

Agrotheek CARE

Ondanks de vooruitgang in bemesting en gewasbescherming, is de stijging van productiviteit in de West-Europese landen hoofdzakelijk toe te schrijven aan het verbeterde genetisch potentieel van het uitgangsmateriaal.

Gezamenlijk inkopen op internationale schaal geeft een snelle toegang tot de beste rassen. CAV Agrotheek kan in een vroeg stadium over deze rassen beschikken en zich daarmee positief onderscheiden in de markt. De kennis van veevoeding bij de verschillende CAV Agrotheek adviseurs in relatie tot rassenkeuze garandeert een optimaal aanbod van maisrassen en graslandmengsels voor elke situatie. Door ons schaalvoordeel bij inkoop is het pakket van zaaizaden, ook nog eens gunstig geprijsd.

Folder downloads

Lees hier ons Privacy statement

CropSolutions

CAV Agrotheek is participant in CropSolutions; een kennis- en inkooporganisatie actief in de markt van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars. Daartoe wordt gezamenlijk ingekocht en kennis ontwikkeld ten behoeve van het rendement van telers en kwekers van de aangesloten bedrijven. 

Het productenpakket wat wordt aangeboden is afgestemd op de behoefte van de verschillende teelten op de verschillende grondsoorten. In plaats van een verkoopgerichte doelstelling, is ons advies erop gericht om het juiste product bij de juiste toepassing te krijgen. Jaarlijks wordt deze ‘productpositionering’ getoetst om aan de meest actuele behoefte te kunnen voldoen. 

CropSolutions verzamelt, ontwikkelt en verzorgt specialistische teeltkennis voor de plantaardige sector. Deze kennis is voor de telers en kwekers beschikbaar via de buitendiensten van de aangesloten coöperaties en bedrijven. Zij adviseren op de bedrijven van de telers. Het kenniscentrum CropSolutions ondersteunt de buitendiensten met praktijkgerichte oplossingen voor teeltproblemen en zoekt naar nieuwe concepten om tot betere rendementen te komen. Productmanagers en sectorspecialisten vormen de kennisafdeling en coördineren de kennisvraag en het informatieaanbod.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met uw teeltspecialist of CAV Agrotheek 088 9900 700.

Maak contact met uw teeltspecialist