Innovatieplatform CAV Agrotheek
Zoeken
  • Innovatieplatform

    Innovatieplatform

Innovaties in de praktijk: Samen groeien op ons demoveld

In samenwerking met de lokale loonwerker Sturm Jacobs, Gemeente Hollands Kroon en CAV Agrotheek is een innovatief demoveld ontwikkeld. Dit project beslaat ruim 45 hectare en heeft als doel duurzame teeltmethodes te demonstreren en diverse gewassen toekomstgericht te telen. Het demoveld fungeert als een dynamisch kennisplatform waar actuele thema's en innovaties in de landbouw worden getoond en getest.

 

Maatschappelijk betrokkenheid

Het demoveld speelt een belangrijke rol in het maatschappelijk belang van de agrarische sector. Naast het gebruik van Integrated Crop Management (ICM), stelt dit project ons in staat deze aanpak verder te ontwikkelen. Bovendien komen de opbrengsten van het demoveld, na aftrek van kosten, ten goede aan lokale verenigingen, wat een extra gemeenschapscomponent aan het project geeft.

Diversiteit aan gewassen

Diversiteit aan gewassen

Op ons Innovatieplatform vindt u zeven gewassen, waaronder aardappelen, bieten, groenbemesters, nieuwe maïsrassen, grassen en veldbonen. Door de voortdurende veranderingen in de landbouw is het essentieel om nieuwe teeltmethoden te verkennen. Op het demoveld worden diverse demo’s aangelegd met innovatieve producten en methoden die passen bij toekomstgericht telen. Gedurende het seizoen organiseren we bijeenkomsten om deze innovaties te bespreken en kennis te delen.

Plattegrond demoveld

Themabijeenkomsten

Regelmatig zullen er themabijeenkomsten op het demoveld worden georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis te delen met telers, veehouders en teeltadviseurs. Dit biedt een unieke kans om direct vanuit de praktijk te leren hoe we op een duurzame en efficiënte wijze onze gewassen kunnen verzorgen, nu en in de toekomst.

 

Bezoek ons demoveld

Bent u geïnteresseerd in de innovaties die we op het demoveld presenteren? Bezoek onze website en bekijk de verschillende demo’s. Raadpleeg de plattegrond van het demoveld voor meer informatie over de locatie en de geteelde gewassen. Voor overige informatie kunt u contact met ons opnemen via: info@agrotheek.nl.

 

Samen werken we aan een duurzame toekomst voor de landbouw

Contactinformatie

Heeft u vragen over ons innovatieplatform? Neem contact op met de juiste specialist:

Gé van der Vliet Algemene vragen, bloemenmengsels en groenbemesters

T: 06 22 857 620
E: g.vandervliet@agrotheek.nl

Sander Dekker Suikerbieten en zomertarwe

T: 06 27 571 129
E: s.dekker@agrotheek.nl

Niek Goudsblom Aardappelen

T: 06 20 583 034
E: n.goudsblom@agrotheek.nl

Iris Huisman Gras, maïs en veldbonen

T: 06 22 067 945
E: i.huisman@agrotheek.nl

Producten en diensten

Meststoffen

Lees meer

Gewasbeschermingsmiddelen

Lees meer

Zaaizaden

Lees meer