Gewasbeschermingsmiddelen - CAV Agrotheek CARE
Zoeken
  • Gewasbeschermingsmiddelen

    Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen

Op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen levert CAV Agrotheek vrijwel alle toegelaten middelen. Wij beschikken over actuele kennis op gebied van biologische bestrijders, biologische- en chemische (correctie)middelen. Duurzaam telen krijgen krijgt steeds meer aandacht. 

Per gewas en vaak ook per seizoen is een ander middel nodig. Onze specialisten begeleiden u graag met adviezen, want elke teelt en elke ondernemer is anders. Beschikbare middelen moeten zo ingezet worden dat opbrengst en kwaliteit optimaal zijn. Wij vinden het belangrijk dat het economisch rendement voor onze klanten zo hoog mogelijk is. Daarnaast kan door een intensieve samenwerking met onze klanten ook veel schade beperkt of voorkomen worden.

Wij doen er alles aan om een innovatieve kennispartner te zijn voor onze klanten en organiseren dan ook regelmatig kennisbijeenkomsten. Daarbij wordt meestal de mogelijkheid van spuitlicentieverlenging aangeboden.

Agrotheek CARE

Gewasbeschermingsmiddelen hebben de afgelopen decennia een enorme evolutie doorlopen. Van breedwerkende, milieubelastende stoffen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, is het middelenpakket veranderd in een zeer specifieke, veiligere groep van werkzame stoffen. De enorme innovatie in de gewasbeschermingsindustrie is hiervoor verantwoordelijk. 

De teeltkennis van onze teeltspecialisten leveren een bijdrage om te komen tot een duurzamere inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Jaarlijks worden knelpunten in de teelten benoemd en uitgewisseld met telers, fabrikanten, onderzoekinstellingen en de overheid om te komen tot duurzame oplossingen in alle sectoren. Agrotheek CARE.

CropSolutions

CAV Agrotheek is participant in CropSolutions; een kennis- en inkooporganisatie actief in de markt van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars. Daartoe wordt gezamenlijk ingekocht en kennis ontwikkeld ten behoeve van het rendement van telers en kwekers van de aangesloten bedrijven. 

Het productenpakket wat wordt aangeboden is afgestemd op de behoefte van de verschillende teelten op de verschillende grondsoorten. In plaats van een verkoopgerichte doelstelling, is ons advies erop gericht om het juiste product bij de juiste toepassing te krijgen. Jaarlijks wordt deze ‘productpositionering’ getoetst om aan de meest actuele behoefte te kunnen voldoen. 

CropSolutions verzamelt, ontwikkelt en verzorgt specialistische teeltkennis voor de plantaardige sector. Deze kennis is voor de telers en kwekers beschikbaar via de buitendiensten van de aangesloten coöperaties en bedrijven. Zij adviseren op de bedrijven van de telers. Het kenniscentrum CropSolutions ondersteunt de buitendiensten met praktijkgerichte oplossingen voor teeltproblemen en zoekt naar nieuwe concepten om tot betere rendementen te komen. Productmanagers en sectorspecialisten vormen de kennisafdeling en coördineren de kennisvraag en het informatieaanbod.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met uw teeltspecialist of CAV Agrotheek 088 9900 700.

Maak contact met uw teeltspecialist

CAV Agrotheek CARE

Agrotheek ontzorgt telers door middel van advies en als leverancier van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaaizaden, bloembollennetten, bedrijfsbenodigdheden en diverse diensten.

Agrotheek is een gevestigde naam in alle sectoren van de landbouw en biedt naast advies ook een rijk pakket aan diensten aan. Op deze manier kunnen wij u in het hele teeltseizoen ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Uw bedrijfsrendement is leidend in ons dagelijks handelen. Met Agrotheek heeft u altijd zicht op een goed resultaat. Met een breed team van ervaren specialisten kan Agrotheek u als teler helpen bij elke teelt.  
Agrotheek CARE.

Kernwaarden

  • Sterk netwerk
  • Teeltspecialisten
  • Dichtbij
  • Ontzorgt

Lees meer over wat wij doen