Algemeen
Akkerbouw
Bloembollen
Sport, golf, hovenier
Groenteteelt
Veehouderij
Winkel & werkplaats
Sierteelt
Wintertarwe folder oogst 2019
vrijdag 21 september 2018

Wintertarwe folder oogst 2019

Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes voor het waarmaken van een goede financiële opbrengst. Hieronder een aantal aandachtspunten die helpen bij het maken van uw rassenkeuze:

Lees Verder
(Zaai)granen 2019
vrijdag 21 september 2018

(Zaai)granen 2019

Dit najaar zijn in tegenstelling tot vorig jaar zijn de vooruitzichten voor inzaai van wintertarwe, mede door de prima bodemconditie en weersgesteldheid, tot op heden goed te noemen. Naast opbrengst spelen ook andere eigenschappen een rol bij de keuze voor een tarweras. Grondsoort, teeltgebied en afzetmogelijk- heden zijn overwegingen om baktarwe of juist voer-tarwe te telen. Onze voorkeur gaat in het algemeen uit naar een tarwesoort die gezond is en niet naar specifiek een baktarwe. Een spreiding in vroegheid van de rassen binnen het bouwplan zorgt voor minder oogstrisico en een goede arbeidsverdeling.

In de bijgevoegde folder zijn de raseigenschappen van verschillende tarwerassen in een tabel weergegeven.

Lees Verder
Voorverkoop kunstmest 2019
woensdag 29 augustus 2018

Voorverkoop kunstmest 2019

Hierbij willen we u attenderen op de voorkoop van kunstmest in deze nazomermaanden. Er zijn meerdere mogelijkheden van aankoop of  voorkoop van de meststoffen. Naast de normale afname van kunstmest, waarin u  de nettoprijs betaalt, willen we u wederom de  mogelijkheid bieden om op een later moment te betalen of de kunstmest af te nemen: 

Lees Verder
Veehouderij info augustus 2018
dinsdag 28 augustus 2018

Veehouderij info augustus 2018

Onkruidbestrijding in grasland in nazomer en herfst
In de nazomer en herfst is er een goede mogelijkheid om onkruid in grasland te bestrijden. De klimaatomstandigheden, temperatuur en luchtvochtigheid, zijn vaak gunstig voor een goed resultaat van een onkruidbestrijding. Op nog heel wat percelen grasland is sprake van een behoorlijke onkruiddruk. Voor een optimale zuringbestrijding hebben we echter dit voorjaar en zomer door de droogte weinig geschikte momenten voor een bestrijding gehad. Bij droogte hebben onkruiden zoals zuring en paardenbloem het voordeel dat ze dieper wortelen dan het gras en het gras kunnen verdringen. Controleer daarom uw percelen en voer waar nodig een onkruidbestrijding uit.

Lees Verder

 

 

Uw Groene Vakwinkel