Algemeen
Akkerbouw
Bloembollen
Sport, golf, hovenier
Groenteteelt
Veehouderij
Winkel & werkplaats
Sierteelt
Bloembollenbericht februari 2019
donderdag 7 maart 2019

Bloembollenbericht februari 2019

Luizenmonitoring
Binnenkort worden er op meerdere locaties plakvallen geplaatst om de luizenvlucht te monitoren. Dit project wordt voor het 7e achtereenvolgende jaar uitgevoerd. De luismonitor is een samenwerking tussen CAV Agrotheek, Bayer Cropscience en de Groene Vlieg.

Lees Verder
Agrotheek info maart 2019
woensdag 6 maart 2019

Agrotheek info maart 2019

De afgelopen weken zijn qua weertype voor deze tijd van het jaar wel heel uitzonderlijk geweest. Op een aantal vroege percelen grassen en granen heeft naast bemesting ook al een onkruidbestrijding en of T0 bespuiting plaatsgevonden. De eerste uien zijn niet alleen geplant, maar ook gezaaid. De komende week wordt er wat natter weer voorspeld.

Lees Verder
Agrotheekinfo februari 2019
vrijdag 22 februari 2019

Agrotheekinfo februari 2019

Eerste N gift wintertarwe en wintergerst
Wanneer wintertarwe in oktober is gezaaid en de kans zich voordoet, kan de eerste N-gift op de wintertarwe worden aangewend. Advies is om een eerste gift van minimaal 100 kg N/ha te geven. Ook wanneer u later (2de gift) organische mest of Growsol gaat toepassen. Gebruik voor de eerste gift bij voorkeur het product KAS Sulfan. De meststof KAS Sulfan bevat zwavel in direct opneembare vorm. Voor Wintergerst is het advies om een startgift van ca 75kg N/ha te geven. Ook hier heeft Sulfan de voorkeur.

Lees Verder
Agrotheekinfo Algemeen februari 2019
dinsdag 12 februari 2019

Agrotheekinfo Algemeen februari 2019

Check! Het Nieuwe Bemestingsprogramma
In de afgelopen jaren hebben wij u kunnen ondersteunen
in de planning van uw bemesting en daarnaast het voldoen aan de regels van de mestwetgeving met behulp van het programma Optimest. We zien dat de complexiteit van de regelgeving weer aan het toenemen is en de voorstellen in het nieuwe actieplan zullen dit zeker niet vereenvoudigen. Om deze reden zijn wij afgelopen jaar overgestapt naar het programma Check.

Lees Verder

 

 

Uw Groene Vakwinkel