Algemeen
Akkerbouw
Bloembollen
Sport, golf, hovenier
Groenteteelt
Veehouderij
Winkel & werkplaats
Sierteelt
Luizenvangbakken pootaardappelen 2018
dinsdag 14 augustus 2018

Luizenvangbakken pootaardappelen 2018

CAV Agrotheek en Heyboer BV hebben in samenwerking met Bayer Crop Science weer diverse luizenvangbakken geplaatst in de regio Noord-Holland-Noord en Biddinghuizen. Deze bakken worden 2 a 3x per week geleegd en de “vangsten” worden bij de NAK in Emmeloord onderzocht en gedetermineerd op luizensoort.

Voor de pootaardappelteelt is de luizensituatie een belangrijke maatstaaf voor mogelijke virusoverdracht.

Meer (gevaarlijke) luizen betekent meer kans op overdracht van virus.

Een bespuiting van een luisdodend middel kan door goede informatievoorziening op een juist tijdstip toegediend worden.

 

Vangbaklocaties;

51; St. Maarten
52; Burgerbrug
53; Kolhorn
54; Wieringerwerf
55; Slootdorp
56; Oudesluis

57; Biddinghuizen

 

 

De telling vindt u in onderstaand Excel bestand. U kunt door van tabblad te wisselen van de verschillende vangbaklocaties de tellingen zien.

Lees Verder
Agrotheek info augustus 2018
vrijdag 3 augustus 2018

Agrotheek info augustus 2018

Actua
De graanoogst is in volle gang. Lage vochtpercentages en hoge hectolitergewichten kenmerken de opbrengsten dit seizoen tot nu toe. Zolang de droogte, ondanks enkele lokale buitjes, aanhoudt, worden mondjesmaat groenbemesters gezaaid. Grijp deze kans aan om landwerkzaamheden uit te voeren; kilveren, draineren, compost, champost en mest uitrijden. Bestel op tijd uw groenbemester in verband met de inzaaidatum en meld deze datum ook bij RVO. Houd ook rekening met uw mestruimte en aanvullen stikstofvoorraad; de extra 60kg N voor groenbemester telt mits ingezaaid voor 1 september.

Lees Verder
Brassica journaal 6 2018
vrijdag 27 juli 2018

Brassica journaal 6 2018

Koolmot
Het droogste jaar sinds decennia gaat samen met de hardnekkige aanwezigheid van Plutella. Vooral in spitskool en broccoli is veel schade. Het gevaar schuilt nu in het feit dat de mot zijn eitjes diep in het gewas afzet. Bij broccoli op het scherm. De rupsen die uit de eitjes komen beginnen direct aan het scherm of het hart te vreten. Bij bloemkool kan schade ontstaan doordat rupsenstront op de bloemkool achterblijft. Bij spitskool kan het hart weggevreten worden. Soms lijkt het dat in het gewas weinig rupsen zijn terwijl dat niet zo is. Dit kan komen omdat de bovenkant goed te raken is met insecticide en omdat de mot steeds meer schaduw zoekt en dieper het gewas in gaat. Controleer bij bloemkool-achtigen daarom altijd tot aan het scherm. Bij sluitkool-achtigen altijd een aantal bladeren afpellen. Op de foto hiernaast werden deze rupsen pas onder 2 sluitbladen zichtbaar. Voeg omdat de waslaag zo dik is, aan de rupsmiddelen een uitvloeier, bijvoorbeeld 50cc Agral Gold en hechter 0,5% Squall toe. Pas het middel opdrogend uit de dauw toe of ’s avonds, zodra de temperatuur rond de 20 graden is. Benevia is het best werkende middel. Denk om etiketbeperkingen en neem voor een specifiek advies contact op met uw adviseur. In bloemkool kan het door de externe omstandigheden voorkomen dat het 5 weken duurt voor een perceel geoogst is. Dan kan het i.v.m. de veiligheidstermijn een optie zijn om Steward toe te passen als de Coragen al 2 keer is toegepast.

Lees Verder
Rassenadvies groenbemester 2018
maandag 23 juli 2018

Rassenadvies groenbemester 2018

Een meerderheid van de landbouwers is verplicht om een deel van hun bouwland in te richten als ecologisch aandachtsgebied. CAV Agrotheek/Heyboer biedt deze telers slimme groenbemestermengsels, waarmee aan de eisen van de overheid wordt voldaan. Behalve een ecologische stimulans helpen deze mengsels ook het organische stofgehalte op peil te houden en te zorgen voor een goede bodem- en plantgezondheid.
 

Lees Verder

 

 

Uw Groene Vakwinkel

Graanmarkt prijzen

graanprijs tabel


Datum: 08-08-2018

Tarwe: € 204,00

Gerst: € 190,00

Prijzen betreffen beursnoteringen en worden per week bepaald. Dagprijzen zijn opvraagbaar.