Algemeen
Akkerbouw
Bloembollen
Sport, golf, hovenier
Groenteteelt
Veehouderij
Winkel & werkplaats
Sierteelt
Agrotheek info oktober 2018
donderdag 4 oktober 2018

Agrotheek info oktober 2018

 Ziektebestrijding suikerbieten
In het hele gebied komt aantasting en uitbreiding van cercospora voor. Wanneer de bieten nog drie weken op het veld staan en de laatste bespuiting langer dan 3 weken geleden is uitgevoerd, is een bespuiting al snel rendabel. Houd rekening met de veiligheidstermijn (VT): Sphere, 21 dagen, Retengo Plust en Spyrale 28 dagen, Opus Team 46 dagen. Uit oogpunt van goed resistentiemanagement mag maximaal 50% van de bespuitingen een strobilurine-bevattend product toe te passen (Sphere/ Retengo Plus

Lees Verder
Uitnodiging maisplatform Ursem
woensdag 26 september 2018

Uitnodiging maisplatform Ursem

Net als vorig jaar heeft CAV Agrotheek een demoveld met diverse voedergewassen aangelegd.
In dit bijzondere jaar met extreme droogte zijn er veel verschillen te zien qua bodemstructuur, zaaitijdstip en wortelontwikkeling van de gewassen.

Lees Verder
(Zaai)granen 2019
vrijdag 21 september 2018

(Zaai)granen 2019

Dit najaar zijn in tegenstelling tot vorig jaar zijn de vooruitzichten voor inzaai van wintertarwe, mede door de prima bodemconditie en weersgesteldheid, tot op heden goed te noemen. Naast opbrengst spelen ook andere eigenschappen een rol bij de keuze voor een tarweras. Grondsoort, teeltgebied en afzetmogelijk- heden zijn overwegingen om baktarwe of juist voer-tarwe te telen. Onze voorkeur gaat in het algemeen uit naar een tarwesoort die gezond is en niet naar specifiek een baktarwe. Een spreiding in vroegheid van de rassen binnen het bouwplan zorgt voor minder oogstrisico en een goede arbeidsverdeling.

In de bijgevoegde folder zijn de raseigenschappen van verschillende tarwerassen in een tabel weergegeven.

Lees Verder
Wintertarwe folder oogst 2019
vrijdag 21 september 2018

Wintertarwe folder oogst 2019

Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes voor het waarmaken van een goede financiële opbrengst. Hieronder een aantal aandachtspunten die helpen bij het maken van uw rassenkeuze:

Lees Verder

 

 

Uw Groene Vakwinkel