Algemeen
Akkerbouw
Bloembollen
Sport, golf, hovenier
Groenteteelt
Veehouderij
Winkel & werkplaats
Sierteelt
Kunstmest grasland
donderdag 8 maart 2018

Kunstmest grasland

Al meerdere jaren adviseren wij een bemesting van korrelmeststoffen in gedeelde giften met een vroege gift van zwavel in combinatie met stikstof
Voordelen:
- Hoger ruw eiwitgehalte in het gras
- Bij lage temperaturen al ammonium-opname door grasgewas.
- Gras begint vroeg met ammoniumopname,
- Dit resulteert in een gestage en optimale groei
- Vroege zwavelgift voor optimale eiwitvorming
- Hoog ammoniumgehalte in meststof, ammonium spoelt niet uit, minimale stikstofverliezen
- Ammonium wordt pas bij hogere temperaturen omgezet naar nitraat


Agrotheek info februari 2018
maandag 26 februari 2018

Agrotheek info februari 2018

Knolbehandeling
Een goed uitgevoerde knolbehandeling beschermt de jonge stolonen tegen aantasting door Rhizoctonia vanaf de knol en tegen zilverschurft op de nieuw gevormde knollen. Uit proefresultaten en praktijkervaring is gebleken dat het vroegtijdig behandelen van uw uitgangsmateriaal, een beter resultaat geeft in de opbrengst. Bij de knolbehandeling kunt u gebruik maken van onze Potato Care.  Een uitermate geschikt apparaat, uitgerust met Mafex-vernevelapparatuur, welke door middel van een speciale rollenband de bedekking op de aardappelen goed uitvoert. U kunt uw aardappelen behandelen wanneer zij nog vóór het witte puntjes stadium zijn. Langere spruiten moeten eerst worden afgedraaid. Het advies is om de spruiten enkele dagen voordat de knolbehandeling wordt uitgevoerd, af te draaien.


Maisfolder 2018
zaterdag 20 januari 2018

Maisfolder 2018

CAV Agrotheek heeft ook voor 2018 weer een aantrekkelijk maisrassenpakket voor u samengesteld. Hierin zijn zes rassen opgenomen. De rassen hebben zowel in de praktijk als op de verschillende maisdemovelden bijzonder goed gepresteerd. Naast zetmeelopbrengst en voederwaarde zijn de rassen geselecteerd op basis van de landbouwkundige eigenschappen. 

Lees Verder

 

 

Uw Groene Vakwinkel

Graanmarkt prijzen

graanprijs tabel


Datum: 14-03-2018

Tarwe: € 163,00

Gerst: € 155,00

Prijzen betreffen beursnoteringen en worden per week bepaald. Dagprijzen zijn opvraagbaar.