Zoeken
  • Cursussen & Trainingen

    Cursussen & Trainingen

Cursussen & Trainingen

CAV Agrotheek organiseert cursussen, welke in de land- en tuinbouw verplicht en gevraagd worden door certificeringsinstanties en verzekeringsmaatschappijen.

Bij voldoende aanmelding wordt de cursus of training op het hoofdkantoor in Wieringerwerf gegeven.
Een greep uit het cursus- en trainingsprogramma van CAV Agrotheek: 

UITVOEREN GEWASBESCHERMING (lic.1)
Iedereen die gewasbeschermingsmiddelen zelf toepast heeft Uitvoeren Gewasbescherming Licentie 1 nodig. 

BEDRIJFSVOEREN GEWASBESCHERMING ( lic. 2 )
Deze licentie is nodig voor beheerders en eigenaars van loonbedrijven of groenvoorzieningsbedrijven die gewasbeschermingsmiddelen in bezit hebben en in opdracht van derden werk uitvoeren of door werknemers laat uitvoeren.

VERLENGING LICENTIES
U kunt uw licentie behouden door tijdig verlengingsbijeenkomsten bij te wonen. CAV Agrotheek biedt meerdere malen per jaar themadagen aan om voldoende punten te halen. Zie de Agenda of u wordt persoonlijk uitgenodigd.
Is uw licentie verlopen? Dan moet u helaas opnieuw examen doen.

BEDRIJFSHULPVERLENER (BHV)
Voor alle bedrijven waar meerdere mensen over de vloer komen, is een een persoon met het diploma BHV verplicht. Ook GlobalGAP en HACCP eisen dit. Bent u al in het bezit van BHV dan zult u verlengingscursussen moeten bijwonen. De verlenging zal één keer per jaar moeten worden gevolgd. 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over cursussen, verlenging licenties of BHV-training contact op onze binnendienst, 088 9900 713.

CAV Agrotheek CARE

Agrotheek ontzorgt telers door middel van advies en als leverancier van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaaizaden, bloembollennetten, bedrijfsbenodigdheden en diverse diensten.

Agrotheek is een gevestigde naam in alle sectoren van de landbouw en biedt naast advies ook een rijk pakket aan diensten aan. Op deze manier kunnen wij u in het hele teeltseizoen ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Uw bedrijfsrendement is leidend in ons dagelijks handelen. Met Agrotheek heeft u altijd zicht op een goed resultaat. Met een breed team van ervaren specialisten kan Agrotheek u als teler helpen bij elke teelt.  
Agrotheek CARE.

Kernwaarden

  • Sterk netwerk
  • Teeltspecialisten
  • Dichtbij
  • Ontzorgt

Lees meer over wat wij doen