Zoeken
  • Cursussen & Trainingen

    Cursussen & Trainingen

Cursussen & Trainingen

CAV Agrotheek organiseert cursussen, welke in de land- en tuinbouw verplicht en gevraagd worden door certificeringsinstanties en verzekeringsmaatschappijen.

Bij voldoende aanmelding wordt de cursus of training op het hoofdkantoor in Wieringerwerf gegeven.
Een greep uit het cursus- en trainingsprogramma van CAV Agrotheek: 

UITVOEREN GEWASBESCHERMING (lic.1)
Iedereen die gewasbeschermingsmiddelen zelf toepast heeft Uitvoeren Gewasbescherming Licentie 1 nodig. 

BEDRIJFSVOEREN GEWASBESCHERMING ( lic. 2 )
Deze licentie is nodig voor beheerders en eigenaars van loonbedrijven of groenvoorzieningsbedrijven die gewasbeschermingsmiddelen in bezit hebben en in opdracht van derden werk uitvoeren of door werknemers laten uitvoeren.

VERLENGING LICENTIES
U kunt uw licentie behouden door tijdig verlengingsbijeenkomsten bij te wonen. CAV Agrotheek biedt meerdere malen per jaar themadagen aan om voldoende punten te halen. Zie de Agenda of u wordt persoonlijk uitgenodigd.
Is uw licentie verlopen? Dan moet u helaas opnieuw examen doen.

KBA licentie vervalt per 01-01-2023

Per 1 januari 2023 vervallen alle licenties KBA en KBA-GB, ook wanneer de licentie tot bijvoorbeeld 2024 geldig is. Wilt u vanaf deze datum nog wel knaagdieren op uw bedrijf kunnen beheersen met rodenticiden, dan dient u te beschikken over een licentie IPM-KBA.

U kunt de cursus of zelfstudie IPM-KBA volgen bij een agrarische onderwijsinstelling, waar u aansluitend digitaal examen aflegt. Bij slagen van uw examen wordt een licentie IPM-KBA voor u aangevraagd. Daarna kan de bedrijfscertificering worden aangevraagd via erkenningen.nl . Een bedrijfscertificering verplicht u ook tot een jaarlijkse audit. 

Wij zullen een KBA-IPM cursus verzorgen op donderdag 30 maart 2023. De kosten voor deze cursus bedragen € 200,-. U kunt zich opgeven via uw adviseur of een mail zenden naar info@agrotheek.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Bureau Erkenningen. Of neem contact op met uw adviseur.

 

BEDRIJFSHULPVERLENER (BHV)
Voor alle bedrijven waar meerdere mensen over de vloer komen, is de aanwezigheid van een persoon met het diploma BHV verplicht. Ook GlobalGAP en HACCP eisen dit. Bent u al in het bezit van BHV dan zult u een verlengingscursus moeten bijwonen. De verlenging zal één keer per jaar moeten worden gevolgd. 

Komende herhaling BHV 2023:

16 februari, 28 februari, 1 maart, 28 maart en 11 april. Wanneer u nog geen uitnodiging heeft ontvangen en graag mee wilt doen kunt u contact opnemen met p.vandevelde@veiligheidspiramide.nl

 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over cursussen, verlenging licenties of BHV-training contact op met onze binnendienst, 088 9900 713.

CAV Agrotheek CARE

Agrotheek ontzorgt telers door middel van advies en als leverancier van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaaizaden, bloembollennetten, bedrijfsbenodigdheden en diverse diensten.

Agrotheek is een gevestigde naam in alle sectoren van de landbouw en biedt naast advies ook een rijk pakket aan diensten aan. Op deze manier kunnen wij u in het hele teeltseizoen ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Uw bedrijfsrendement is leidend in ons dagelijks handelen. Met Agrotheek heeft u altijd zicht op een goed resultaat. Met een breed team van ervaren specialisten kan Agrotheek u als teler helpen bij elke teelt.  
Agrotheek CARE.

Kernwaarden

  • Sterk netwerk
  • Teeltspecialisten
  • Dichtbij
  • Ontzorgt

Lees meer over wat wij doen