CAV Agrotheek CARE - Meststoffen
Zoeken
  • Meststoffen

    Meststoffen

Meststoffen

Optimale bemesting is cruciaal voor ieder gewas. De gespecialiseerde teeltadviseurs van CAV Agrotheek maken samen met u een bemestingsplan op maat voor uw teeltplan. Voor ieder gewas of variëteit worden de juiste meststoffen aangewend.  

CAV Agrotheek levert korrelmeststoffen, vloeibare meststoffen, bladmeststoffen, organische meststoffen, plantversterkers, bio-stimulatoren en op maat gemaakte blends. 

Bijna al deze producten zijn leverbaar in zakgoed (25 kg.), cans, vaten, diverse maten bigbags, IBC's en/of bulk.

Agrotheek CARE

CAV Agrotheek levert de meest complete lijn van meststoffen voor alle sectoren in de landbouw, onder de naam ‘CropFert’. Deze meststoffen staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en rendement. Dit geldt voor bulkmeststoffen als KAS en kali, maar ook voor speciale producten. 

CropFert meststoffen zijn onderverdeeld in een aantal productgroepen: 

Nutrigran: gekorrelde meststoffen, verkrijgbaar in zakgoed, bigbags of bulk. Voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen op gebied van samenstelling, strooieigenschappen en opslag. 

Solufert: water oplosbare meststof geschikt voor toepassing bij fertigatie en als bladmeststof. 

Growsol: vloeibare basismeststoffen voor toepassing vóór of bij zaai/planten/poten. Growsol meststoffen kunnen stikstof, fosfaat en/of zwavel bevatten en kunnen op maat worden samengesteld. Op verzoek zijn sommige sporenelementen toe te voegen. 

Foliplus: complete reeks van vloeibare meststoffen voor toepassing op het blad. De producten hebben een stabiele formulering die een veilige toepassing en een maximale bladopname garandeert. 

Orgasoil: organische meststoffen met toegevoegde waarde voor de bodem. De natuurlijke bodemvruchtbaarheid is gebaat bij organische meststoffen die recht doen aan de behoefte van de grond aan mineralen, organische stof, zuurgraad en bodemleven. 

FertiBio: meststoffen voor de biologische teelten. Door de specifieke eisen die biologische teelten stellen aan het gebruik van meststoffen, zijn alleen de goedgekeurde producten in deze meststoffenlijn opgenomen. Voldoen aan de SKAL eisen.

Folder downloads

Lees hier ons Privacy statement

CropSolutions

CAV Agrotheek is participant in CropSolutions; een kennis- en inkooporganisatie actief in de markt van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars. Daartoe wordt gezamenlijk ingekocht en kennis ontwikkeld ten behoeve van het rendement van telers en kwekers van de aangesloten bedrijven. 

Het productenpakket wat wordt aangeboden is afgestemd op de behoefte van de verschillende teelten op de verschillende grondsoorten. In plaats van een verkoopgerichte doelstelling, is ons advies erop gericht om het juiste product bij de juiste toepassing te krijgen. Jaarlijks wordt deze ‘productpositionering’ getoetst om aan de meest actuele behoefte te kunnen voldoen. 

CropSolutions verzamelt, ontwikkelt en verzorgt specialistische teeltkennis voor de plantaardige sector. Deze kennis is voor de telers en kwekers beschikbaar via de buitendiensten van de aangesloten coöperaties en bedrijven. Zij adviseren op de bedrijven van de telers. Het kenniscentrum CropSolutions ondersteunt de buitendiensten met praktijkgerichte oplossingen voor teeltproblemen en zoekt naar nieuwe concepten om tot betere rendementen te komen. Productmanagers en sectorspecialisten vormen de kennisafdeling en coördineren de kennisvraag en het informatieaanbod. 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met uw teeltspecialist of het CAV Agrotheek 088 9900 700.

Maak contact met uw teeltspecialist