Zoeken

Vraag & Aanbod

lijst 2020

Vraag

 Naam

 Plaats

 Mobiel

 Ha.

 Teelt

 Bijzonderheden

           

 

 

 

 

Aanbod

 Naam

 Plaats

 Mobiel

 Ha.

 Teelt

 Bijzonderheden

 Jan Doornbos  Middenmeer  06 20 66 20 23  7  Tulpenland  Voorvrucht wintertarwe, 25%     afslibbaar
 P. van Benschop  Oostwaardhoeve  06 51 28 27 97  10  Tulpenland