Over de Coöperatie
Zoeken
  • Coöperatie

Over de coöperatie

In 1934, kort na de drooglegging van de Wieringermeerpolder, werd besloten tot oprichting van de coöperatieve vereniging C.A.V. “De Wieringermeer”.

 

Dit gebeurde tijdens een vergadering op 25 mei 1934 in Hotel Smit te Middenmeer belegd op initiatief van de Hollandse Maatschappij van Landbouw en de Christelijke Boeren- en Tuindersbond.

Op 25 juni 1934 werd de akte van oprichting gepasseerd en een dag later was C.A.V. “De Wieringermeer” actief, de vereniging telde op dat moment 51 leden.

 

Het doel van de coöperatie is het doen uitoefenen van de werkzaamheden welke CAV Agrotheek B.V. verricht, te weten de aan- en verkoop van land- tuin- en bouwbenodigdheden in de ruimste zin, de aan- en verkoop van de door de leden en klanten geproduceerde landbouwproducten, het verlenen of laten verlenen van diensten ten behoeve van leden en klanten en het exploiteren van één of meer winkels met artikelen waaraan behoefte bestaat en al hetgeen daartoe behoort en daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

 

In 2008 heeft onze vereniging een fundamentele verandering doorgemaakt. Het bedrijf van de coöperatie werd losgekoppeld van de vereniging zelf.

Samen met Haijtema Agrotheek B.V. uit Middenmeer is in 2008 de B.V. CAV Agrotheek opgericht.

Bestuur

De huidige coöperatie telt bijna 400 leden.

 

Bestuursleden

Jan Mantel (voorzitter)

Jan Mantel (voorzitter)

Bloembollen
Yvon van Saase (vice-voorzitter)

Yvon van Saase (vice-voorzitter)

Tuinbouw
Philip Hoogland

Philip Hoogland

Bloembollen
Jolien Bos - Glas

Jolien Bos - Glas

Bloembollen
Ton Slagter

Ton Slagter

Tuinbouw
Michel Timmerman

Michel Timmerman

Tuinbouw

Regieteam

In 2020 zijn er vanuit een regieteam in samenwerking met enthousiaste leden een aantal werkgroepen samengesteld die gaan over  de onderwerpen Ledenbeleid, Data en Innovatie.

Wilt u meer informatie over de regieteams, het lidmaatschap van de coöperatie of heeft u een andere vraag, dan kunt u contact opnemen via 088 9900 700 en vragen naar de bestuursmedewerker coöperatiezaken Ingrid Danenberg (i.danenberg@agrotheek.nl)