Zoeken
  • Coöperatie

Over de coöperatie

In 1934, kort na de drooglegging van de Wieringermeerpolder, werd besloten tot oprichting van de coöperatieve vereniging C.A.V. “De Wieringermeer”.

 

Dit gebeurde tijdens een vergadering op 25 mei 1934 in Hotel Smit te Middenmeer belegd op initiatief van de Hollandse Maatschappij van Landbouw en de Christelijke Boeren- en Tuindersbond.

Op 25 juni 1934 werd de akte van oprichting gepasseerd en een dag later was C.A.V. “De Wieringermeer” actief, de vereniging telde op dat moment 51 leden.

 

Het doel van de coöperatie is het doen uitoefenen van de werkzaamheden welke CAV Agrotheek B.V. verricht, te weten de aan- en verkoop van land- tuin- en bouwbenodigdheden in de ruimste zin, de aan- en verkoop van de door de leden en klanten geproduceerde landbouwproducten, het verlenen of laten verlenen van diensten ten behoeve van leden en klanten en het exploiteren van één of meer winkels met artikelen waaraan behoefte bestaat en al hetgeen daartoe behoort en daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

 

In 2008 heeft onze vereniging een fundamentele verandering doorgemaakt. Het bedrijf van de coöperatie werd losgekoppeld van de vereniging zelf.

Samen met Haijtema Agrotheek B.V. uit Middenmeer is in 2008 de B.V. CAV Agrotheek opgericht.

Bestuur

De huidige coöperatie telt bijna 400 leden.

Eind 2020 is bestuurslid Marco van Wijk gestopt. In 2021 zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Binnenkort zullen wij een vacature plaatsen op deze pagina.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Medewerkers

Jan Mantel (voorzitter)

Jan Mantel (voorzitter)

Bollenteelt
Rudolf Hopmans (secretaris)

Rudolf Hopmans (secretaris)

Akkerbouw
Yvon van Saase (vice-voorzitter)

Yvon van Saase (vice-voorzitter)

Tuinbouw
Jos Heermans

Jos Heermans

Akkerbouw

Lid worden

Als u lid bent hoort u bij een actieve club die activiteiten organiseert om de samenwerking te stimuleren en mee bepaalt als aandeelhouder over de richting van de B.V.

Lid worden

 

Regieteam

In 2020 zijn er vanuit een regieteam in samenwerking met enthousiaste leden een aantal werkgroepen samengesteld die gaan over  de onderwerpen Ledenbeleid, Data en Innovatie.

 

Voor de werkgroep Innovatie zoeken wij nog leden die mee willen denken. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Sander Dekker of met de bestuursmedewerkster van de coöperatie Annet Hoitink.

Annet Hoitink-Hoogendoorn Bestuursmedewerkster

T: 06 11 282 797
E: a.hoitink@agrotheek.nl

Sander Dekker

T: 06 27 571 129
E: s.dekker@agrotheek.nl