CAV Agrotheek steunt de boeren! - CAV Agrotheek
Zoeken
  • Nieuws

    Nieuws

Nieuws

CAV Agrotheek steunt de boeren!

CAV Agrotheek begrijpt de verontwaardiging en boosheid over de gelanceerde stikstofreductieplannen en ondersteunt de actie van woensdag 22 juni. We hopen en veronderstellen dat de landelijke politiek tot inkeer komt en bij de uitvoering van de plannen de innovatieve alternatieven meer en nadrukkelijk betrekt. Als belangrijke partner in de keten vinden we dat er voldoende alternatieven liggen en dat innovaties de kans verdienen om de stikstofuitstoot nog verder terug te dringen. De hiervoor, door de sector, reeds ingeslagen weg dient gestimuleerd te worden en de tijd te krijgen om tot resultaat te komen. Samen met de belangenorganisaties willen we een constructieve bijdrage leveren, met inzet van alternatieven, kennis en innovaties, aan de provinciale besturen die nu met de uitvoering zijn belast.

 

 

Een succesvolle actiedag gewenst, we staan achter onze boeren!

 

Lees hier het volledige persbericht van BO Akkerbouw.