Insecten suikerbieten - CAV Agrotheek
Zoeken
  • Nieuws

    Nieuws

Nieuws

Insecten suikerbieten

Geleide bestrijding plaaginsecten

Vanaf teeltseizoen 2019 mag pillenzaad behandeld met neonicotinoïden niet meer worden gebruikt, waardoor de kans op schade door insecten naar verwachting groter wordt. Pillenzaad met Force behandeld kan als alternatief dienen, maar de werking hiervan is minder breed. Om schade van plaaginsecten te beperken, is het belangrijk om zowel insecten als schadebeeld te herkennen. In het schema hieronder zijn vier insecten te zien, die meer schade kunnen aanbrengen, door de afschaffing neonicotinoïden. Het is belangrijk om het gewas goed te controleren op deze insecten. Vervolgens kan er actie ondernomen worden wanneer de schadedrempel overschreden wordt, maar  wel met oog op het behoud van natuurlijke vijanden.

 

Insect:       Schadebeeld:   

Schadeomschrijving:

Groene perzikbladluis

 

Vergelingsvirus (BMYV)

 

De groene perzikbladluis en de sjalottenluis kunnen het vergelingsvirus overbrengen. De planten worden pleksgewijs aangetast (geelverkleuring van de bladeren).

Schadedrempel: meer dan 2 - 50 luizen per 10 planten.

Zwarte bonenluis

 

Zuigschade luis

 

De zwarte bonenluis veroorzaakt zuigschade aan suikerbieten. Hierbij gaan bladeren (vooral hartbladeren) kroezen en krullen. Kwijnende planten ontstaan als gevolg van sterke zuigschade.

 

Schadedrempel: meer dan 50% - 75% van planten bezet met meer dan 30 - 200 luizen.

Bietenvlieg eieren

 

Schade bietenvlieg

 

Bietenvliegen zetten hun eieren in groepjes af op bietenplanten. De larven die uit de eieren komen, maken mineergangen in de bietenbladeren. Hierdoor ontstaan lichtgroene schadeplekken, die na verloop van tijd dor worden door verdroging.

Schadedrempel (1e generatie bietenvlieg): meer dan 4

- 20 eitjes per plant.

Bietenkever

 

Schade bietenkever

 

De bietenkever komt vooral op klei- en lössgronden voor. De kevers vreten boorgaatjes in de wortel van het kiemende bietenplantje. Wanneer de temperatuur boven de 15°C uitkomt, veroorzaken bietenkevers ook bladschade door vraat.

 

Schadedrempel: niet bekend.