Nico van Langen: 'Sivanto Prime is lichtpuntje tussen de zorgen' - CAV Agrotheek
Zoeken
  • Nieuws

    Nieuws

Nieuws

Nico van Langen: 'Sivanto Prime is lichtpuntje tussen de zorgen'

Veldbonen Iris Huisman

Nico van Langen van CAV Agrotheek maakt zich grote zorgen over de ingezette kaalslag in gewasbeschermingsmiddelen. 'Het zal met name in de intensievere teeltgebieden heel lastig worden om traditionele teelten als kool en sla overeind te houden.' Een lichtpuntje is de recente toelating van Sivanto Prime in de koolteelt. 'Dat middel zal de komende jaren steeds belangrijker worden bij de bestrijding van schadelijke insecten – en dan met name trips en luis'.

 

We dreigen nu met hoge snelheid tegen een betonnen muur te rijden. En er is maar een klein deel van de bevolking dat zich daar druk over maakt.' Nico van Langen laat deze woorden meerdere keren vallen tijdens het gesprek. Hij maakt zich ernstig zorgen over de kaalslag op het gebied van gewasbescherming. 'Op een aantal probleemziekten en -plagen in vollegrondsgroenten hebben we nu al nauwelijks een antwoord meer. En over een paar jaar kun je het woord nauwelijks wel weglaten, dan zijn er voor sommige teelten géén oplossingen meer.'

 

De CAV Agrotheek-directeur benadrukt dat hij graag in kansen wil blijven denken en dat er met man en macht gewerkt wordt aan alternatieven voor wegvallende chemie. 'Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de resultaten van die alternatieven vaker tegenvallen dan meevallen. Dat is frustrerend, zeker omdat ik weet hoe belangrijk het is voor de toekomst van de sector.'

 

Voor een aantal gewassen ziet Van Langen zelfs een 'horrorscenario' opdoemen. Zijn grootste zorg betreft het middel Movento, waarvan de kans groot is dat het vanaf 2025 niet meer is toegelaten. 'Met name in broccoli is Movento een essentieel middel om de koolgalmug te bestrijden. Valt dit middel weg, dan wordt het in de klassieke teeltgebieden zo goed als onmogelijk om broccoli te telen. Verder heeft Movento een belangrijke plus op trips in sluitkool en is het middel vrijwel onmisbaar in sla. Ik ken een slateler die nu al gestopt is met investeren omdat hij verwacht dat hij zonder Movento de luizen niet meer onder controle kan houden. Dat is natuurlijk uitermate treurig.'

 

Just-in-time reageren

Om de 'schade' zoveel mogelijk binnen de perken te houden, is het zaak om de resterende (chemische) middelen zo efficiënt mogelijk en zoveel mogelijk just-in-time toe te passen, benadrukt Van Langen. Hij ziet daarom veel toekomst voor digitale hulpsystemen waarmee telers exact op het juiste moment op ziekten en plagen kunnen reageren.

 

Als voorbeeld noemt Van Langen de plakvallen die zijn bedrijf samen met een aantal partners, waaronder Bayer, heeft uitgezet op vijftien verschillende locaties in Nederland. Hoewel deze plakvallen nu alleen nog in tulpen staan, kunnen de gegevens ook prima worden gebruikt als leidraad voor vollegrondsgroenten. Nu worden de luizen nog handmatig op locatie geteld, maar hij ziet mogelijkheden om dit proces te digitaliseren door camera's boven de vallen te plaatsen (automonitoring).

 

Dat snel reageren op de actuele luisdruk van doorslaggevend belang kan zijn, laat Van Langen zien op zijn telefoon. 'Kijk, eind mei was de luisdruk torenhoog. De hoogste druk zelfs in de afgelopen tien jaar', zegt hij wijzend op de grote pieken. Door hier op tijd op te anticiperen met luisdoders, is volgens hem veel ellende voorkomen. 'Vooral in sla is dat essentieel, want daarin moet je zeer preventief handelen tegen luis om schade te voorkomen', zo benadrukt hij nog maar eens het belang van (systemische) luisdoders.

 

Toelating in koolteelt

Hoewel er de komende jaren veel afvallers zullen zijn in het segment van insecticiden, is er ook een lichtpuntje: de recente toelating van Sivanto Prime in de koolteelt. Volgens Van Langen zijn de ervaringen met het middel op dit moment nog te gering om er een goed oordeel over te kunnen geven, maar hij verwacht wel dat Sivanto Prime van grote waarde zal zijn tegen trips in sluitkool – en dan vooral bij een hoge plaagdruk.

 

'Met name in gebieden waar veel kool wordt geteeld, zoals hier in de Wieringermeer, zal Sivanto Prime een belangrijke troef worden in de strijd tegen trips. Er zijn nu al locaties waar geen gevoelige rassen meer geteeld kunnen worden vanwege een te hoge omgevingsdruk. Dat geeft wel aan hoe groot de tripsproblematiek in dit gebied is', stelt Van Langen. Hij verwacht dan ook dat Sivanto Prime komende zomer in veel preventieve schema's wordt meegenomen, in afwisseling met onder andere MoventoBatavia, Tracer en ook Flipper.

 

Om deze middelen optimaal te laten werken en te kunnen behouden voor de toekomst, zou ook de tripsdruk zo nauwkeurig en digitaal mogelijk gemonitord moeten worden, vindt Van Langen. Vertify en telersvereniging Rodeko spelen daarop in door verschillende vanglocaties speciaal voor trips uit te zetten. 'Hopelijk kunnen we ook deze toepassing op termijn van automonitoring voorzien. Dat zou kooltelers enorm helpen om just-in-time op trips te kunnen reageren.'

 

Bron: Dit artikel is gecreëerd door Bayer Crop Science