Onkruidbestrijding algemeen, uien en graan - CAV Agrotheek
Zoeken
 • Nieuws

  Nieuws

Nieuws

Onkruidbestrijding algemeen, uien en graan

Onkruid op de percelen

Door de relatief zachte winter heeft het onkruid op veel percelen vrij spel gehad. Om problemen bij de grondbewerking of tijdens de nieuwe teelt te voorkomen, is het advies om de onkruiden op deze percelen voorafgaand aan de grondbewerking dood te spuiten. Na de bespuiting moet ongeveer 5-7 dagen gewacht worden, voordat er een grondbewerking uitgevoerd wordt. Door Squall aan de mix toe te voegen, versterkt u de werking,bevordert u de uitvloeiing en voorkomt u drift. Advies:

 • 2-4 l/ha Roundup+  / 2-3 l/ha Roundup Ultimate + 0,5 % Squall

 

Probeert u zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving en stem de bespuitingen en bewerkingen binnen 5 tot 7 dagen na elkaar af. Hierdoor is de tijd dat er gele velden zichtbaar zijn minimaal.

 

Ook op percelen waar aankomend jaar aardappelen worden geteeld staat soms al veel onkruid of nog een groenbemester. Wees terughoudend met het doodspuiten van veel groene massa. Met name als deze redelijk snel na toepassing al door de grond wordt verwerkt. In het verleden zijn hier incidenteel schades uit ontstaan in aardappelen. De toepassing van Glyfosaat voorafgaand aan (poot)aardappelteelt wordt hierom sterk afgeraden.

 

Onkruidbestrijding Tweedejaars Plantuien

Binnen afzienbare tijd zullen er weer plantuien worden geplant. Na planten is het advies om direct bodemherbicide toe te passen. Advies:

 • 1-1,5 l/ha Stomp + 1 l/ha Wing P + 0,2 l/ha AZ 500 na planten.

 

Zaaiuien

Voor aankomende periode worden wat oostelijke windrichtingen verwacht, waardoor naar verwachting de bovenlaag van de grond snel bekwaam zal lijken. De ondergrond is op veel plaatsen nog bijzonder nat. Een ui is door een beperkte ontwikkeling van het wortelstelsel behoorlijk gevoelig voor structuur. Beoordeel de grond goed voor het zaaien. Na zaai direct de eerste onkruidbestrijding toepassen. Advies:

 • 0,75-1 l/ha Stomp.

 

Onkruidbestrijding granen

Er zijn nagenoeg geen percelen waar in het najaar een bodemherbicide is toegepast. Door de natte winter en relatief hoge temperatuur zijn de tijdig gezaaide percelen al redelijk bezet met onkruid. Op dit moment is de berijdbaarheid van de percelen nog maar matig. Toch

zullen deze percelen binnenkort gespoten moeten worden. Stel de bespuiting nog even uit als er (nacht)vorst wordt verwacht. Vooral grote temperatuurverschillen maken gewassen erg zacht met risico op bladverbranding tot gevolg. Bespuitingen zijn daarnaast effectiever bij een hoge luchtvochtigheid (RV> 70%). Bij oostelijke schrale wind met nachtvorsten zijn toepassingen minder effectief en laten meer gewasreactie zien.

 

Advies wintergerst voorjaar

 

Advies breed onkruidspectrum (exclusief grassen):

 • 1,5 l/ha Primstar + 1,5 l/ha Fox (sterk op ereprijs en paarse dovenetel)    of
 • 0,07 kg/ha Biathlon 4D + 1/ha Robbester

 

Specifiek grassen (exclusief straatgras!):

 • 1,2 l/ha Puma Extra EW + 1 l/ha Robbester                                                of
 • 0,9-1,2 l/ha Axial 50

 

Advies wintertarwe voorjaar

 

Advies breed onkruidspectrum inclusief alle grassen:

 • 0,2 kg/ha Atlantis Star + 0,2 kg/ha Capri Twin + 1 l/ha Robbester             of
 • 0,18-0,2 kg/ha Cossack Star + 1 l/ha Robbester

 

Voor Cossack Star geldt een verplichte driftreductietechniek (DRT) op het gehele perceel van minimaal 90%. Voor DRT75 geldt een teeltvrije zone van minimaal 1,25 m

 

Advies breed spectrum met grotere onkruiden en kleine grassen exclusief straatgras:

 • 0,275 kg/ha Capri Twin + 1 l/ha Robbester + 0,3 l/ha Starane Top 

 

Mangaanvoeding

Overweeg op mangaangevoelige grond: 4-5 l/ha Mangaancarbonaat op zowel tarwe als gerst. Ook tarwe is gevoelig voor mangaangebrek alleen toont dit minder dan gerst. Veel bodemanalyses laten een beperkte beschikbaarheid van mangaan zien.

 

Mengen van middelen en spuitomstandigheden

Veel middelen kunnen gemengd worden, maar een aantal middelen kan fytotox (gewasreactie) veroorzaken. Eén van deze producten is Fox, met name als deze gemengd wordt met groeiregulatie of fungiciden.

Als onder minder groeizame omstandigheden middelen met graswerking worden toegepast in granen kan een gewasreactie worden waargenomen. Om het graan te ondersteunen in het verwerken van deze stresssituatie kan Foliplus Aminoboost worden toegevoegd (2-3 ltr/ha).