Verleng uw precursoren verklaring - CAV Agrotheek
Zoeken
  • Nieuws

    Nieuws

Nieuws

Verleng uw precursoren verklaring

Door de Europese wetgeving (verordening 2019/1148) is CAV Agrotheek verplicht om klanten die jaarlijks kunstmest kopen te identificeren. Zonder deze verklaring mogen wij geen kunstmest leveren.

 

Precursoren zijn chemische stoffen die misbruikt kunnen worden voor de illegale productie van explosieven door terroristen en andere criminelen. Per 1 februari 2021 is de nieuwe EU-verordening (2019/1148) over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven van kracht geworden. Daarom is CAV Agrotheek verplicht om kunstmestafnemers jaarlijks te identificeren. De ingevulde en ondertekende verklaring heeft een geldigheid van 1 jaar na de datum van ondertekening.

 

 

Wat betekent dit voor u?

CAV Agrotheek dient zich aan deze wetgeving te voldoen. Vanaf 1 november kunt u daarom in Mijn Agrotheek de wettelijke verklaring ondertekenen. Mocht u nog niet over Mijn Agrotheek beschikken dan kunt u uw account activeren met de volgende gegevens: klantnummer (debiteurnummer), postcode en huisnummer. Let op: postcode en huisnummer betreffen het factuuradres. Na activatie ontvangt u een e-mail om uw activatie te bevestigen en kunt u inloggen.

Op die manier kunnen wij ook na 1 januari 2024 meststoffen aan u leveren die onder de precursoren wetgeving vallen.

 

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met uw adviseur of onze binnendienst via telefoonnummer 088 9900 700 of stuur een e-mail naar info@agrotheek.nl