Kinsey-Albrecht Bodemanalyse - CAV Agrotheek
Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Kinsey-Albrecht Bodemanalyse

De Kinsey-Albrecht Bodemanalyse die wij via Healthy Soil gebruiken is de enige originele analysemethode die Dr Albrecht ontwikkelde nadat hij begin 1900 ontdekte dat de juiste verhoudingen van mineralen in een bodem (de chemische balans tussen calcium, magnesium, kali, natrium, waterstof en overige kationen) cruciaal is voor de structuur en daarmee de basis vormt voor de biologie van die grond.

Wanneer u voor de aankomende teelt een perceel of areaal volgens de Kinsey-Albrecht methode wilt gaan uitvoeren, is het moment voor monstername van uw percelen wel aanstaande. De analyse van deze monsters duurt namelijk gemiddeld 3 weken.

Wanneer u belangstelling heeft voor dit systeem of (meer) informatie wenst over de mogelijkheden die deze methode biedt, informeert u dan bij uw teeltspecialist.
U kunt ook eens kijken op www.vruchtbarebodem.nl.

CAV Agrotheek helpt en begeleidt u graag bij het zo optimaal mogelijk implementeren en toepassen van deze Kinsey-Albrecht methode.

In 5 stappen naar een verbeterde bodemvruchtbaarheid​
 

1. Bodemanalyse volgens de Kinsey-Albrecht methode

Kijkt naar de uitwisselingscapaciteit van de bodem waarin de hoeveelheid calcium, magnesium en kalium een belangrijke rol speelt.

2. Focus op biologie en actief bodemleven

Wat zit er aan schimmels, aaltjes, wormen en bacteriën in de bodem. Een actief bodemleven zorgt voor een goede afbraak van organische stof uit mest, compost en gewasresten waardoor mineralen en spoorelementen beter beschikbaar komen.

3. Maximaal aansturen op organische stof

Via groenbemesters, dierlijke mest, compost en vruchtwisseling de hoeveelheid organische stof op peil brengen en de humusomzetting stimuleren.

4. Bijsturen hoeveelheid sporenelementen

Het Kinsey-Albrecht rapport geeft haarfijn aan welke sporenelementen aangevuld moeten worden om de processen in de bodem optimaal te laten verlopen. Uiteraard hoort daar een koppeling naar de gewasbehoefte bij.

5. Bemesten naar gewasbehoefte

Op basis van de gewasbehoefte wordt stikstof, fosfaat, kalium magnesium en zwavel bemest. Als de bodem op orde is, zal dit minimaal hoeven te worden aangestuurd. De chemische bodembalans zorgt voor een optimale structuur (fysische balans), wat een voorwaarde is voor gezonde biologie in uw bodem!

Let op:

Aangevoerde producten moeten te allen tijde in dienst staan van de eerste drie stappen. Producten van Healthy Soil Fertilizers hebben dit middels onderzoek al aangetoond.

Agenda

8 okt

IPM-KBA certificaat

8 oktober 2024