Bloeiende akkerranden - CAV Agrotheek
Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Bloeiende akkerranden

 

Mooi bloeiende akkerranden zijn een steeds vaker voorkomend beeld in onze regio. Deze randen zijn hiermee een mooi beeld voor wat de agrarische sector te bieden heeft aan de maatschappij. Op de achtergrond zijn vaak de agrarische natuurvereniging of het GLB aanwezig om voor de benodigde financiering te zorgen.

 

Akkerranden hebben veel voordelen die vaak genoemd worden, zoals verfraaiing van het landschap en de toename van de biodiversiteit en tegelijk het verminderde risico van afspoeling van meststoffen en drift van gewasbescherming naar het oppervlaktewater. Nadelen worden niet vaak genoemd, maar zijn er uiteraard ook. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid tot het stimuleren van plaaginsecten.

 

Al veel jaren wordt onderzoek gedaan naar Functionele Agro Biodiversiteit (FAB). Dit houdt in dat wordt gekeken naar de rol van kruiden om o.a. plaaginsecten zoals luizen of trips te beheersen. Dit kan op een aantal manieren; door het aanbieden van voeding (nectar) voor natuurlijke vijanden, een overwinteringsplek of juist een afwerende of aantrekkende werking op plaaginsecten.

 

In 2023 zullen we onder invloed van het beleid te maken krijgen met teeltvrije zones van 2 meter. Deze teeltvrije zones kunnen worden ingezaaid met grasmengsels om gemakkelijk te onderhouden. Een andere mogelijkheid is om deze zones functioneel in de bedrijfsvoering in te zetten, door middel van een akkerrand.

 

CAV Agrotheek heeft met dit doel onderzoek gedaan naar de juiste samenstelling voor een akkerrand die functionele waarde heeft. Met name de maatschappelijke waarde door een mooie bloemenrand, maar ook functioneel in het bevorderen van natuurlijke vijanden voor o.a. luizen en tripsen. Er zijn drie mengsels samengesteld: 

 

Hostis Naturalis Bladluis (Wortel) 

Hostis Naturalis Bladluis (Aardappel, tarwe, mais, biet, bloembollen) 

Hostis Naturalis Trips (Ui) 

 

In het aankomende jaar willen we graag ervaringen opdoen met deze akkerranden. Indien u interesse heeft dan vragen wij u contact op te nemen met uw adviseur of een bericht te sturen naar info@agrotheek.nl

Agenda

8 okt

IPM-KBA certificaat

8 oktober 2024