CZAV en CAV De Wieringermeer fuseren onder de naam FarmPlus - CAV Agrotheek
Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

CZAV en CAV De Wieringermeer fuseren onder de naam FarmPlus

De coöperaties CZAV (Wemeldinge) en CAV De Wieringermeer (Wieringerwerf) gaan de toekomst gezamenlijk in. Op 13 mei hebben de leden van CAV De Wieringermeer en de ledenraad van CZAV ingestemd met de fusie. De fusiecoöperatie zal verdergaan onder de naam FarmPlus. De presentatie van de nieuwe naam en uitstraling zal in de loop van 2024 verder plaatsvinden. Tot die tijd blijven alle bedrijfsonderdelen van de coöperatie vanuit de bestaande namen en organisaties plaatsvinden.

 

Sinds medio oktober hebben de twee coöperaties de mogelijkheid tot een fusie onderzocht. De belangrijkste drijfveer was de gezamenlijke visie op de toekomst. Ingegeven door de ontwikkelingen in de diverse landbouwsectoren neemt de vraag naar (specialistische) teeltbegeleiding toe. FarmPlus wil door deze krachtenbundeling een leidende rol vervullen wat betreft advisering en toelevering, en als krachtige ketenpartner actief zijn in de collectie en afzet van landbouwproducten.

 

Lokale borging

Met deze stap wordt het mogelijk om verdere efficiëntie en uitbreiding te bereiken, onder andere op het gebied van innovatieve teelttechnieken en datagestuurde landbouw. Tegelijkertijd wordt er bewust gekozen voor een regionale benadering om dicht bij onze leden en klanten te blijven. In de praktijk betekent dit dat telers in contact blijven met dezelfde vertrouwde gezichten bij de buitendienst, specialisten en chauffeurs.

 

Visie voorwaarts

Door het fuseren van de coöperaties, is FarmPlus een coöperatie die door het hele land actief is. In samenspraak met de leden, toezichthouders en medewerkers zal stapsgewijs worden gewerkt aan de integratie van de diverse bedrijfsonderdelen. Als coöperatie zal het ledenbelang hier vanzelfsprekend de rode draad in zijn. Samen zal gezocht worden naar de optimale wijze om onze leden en klanten te blijven bedienen in een sterk veranderende sector.

 

Samenwerking met ketenpartijen

FarmPlus en haar deelnemingen zullen doorgaan met de bestaande samenwerkingsverbanden in de branche op het vlak van inkoop en kennisontwikkeling, zowel in nationaal als internationaal verband. We noemen hierbij CropSolutions (NL), Demeterra (B) en Novafield (EU). Ook zullen andere strategische samenwerkingen met collega-bedrijven, toeleveranciers, afnemers en verwerkers in de keten ongewijzigd worden gecontinueerd. Dit doen we vanaf nu wel als een nationaal opererende coöperatie in Nederland, maar ook met een sterk belang in België via onze deelnemingen in Luc Pauwels NV en Casibeans.

Agenda

17 jul

Licentiebijeenkomst...

17 juli 2024
8 okt

IPM-KBA certificaat

8 oktober 2024