Groenbemesters zijn voeding voor de bodem - CAV Agrotheek
Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Groenbemesters zijn voeding voor de bodem

CAV Agrotheek en Heyboer bieden telers slimme groenbemestermengsels, waarmee voldaan wordt aan de eisen van de overheid om een deel van het bouwland in te richten als ecologisch aandachtsgebied. Naast het verhogen van de biodiversiteit helpen deze mengsels ook het organische stofgehalte te verhogen en te zorgen voor een goede bodem- en plantgezondheid.

 

CropSeeds Groenbemesters

 

Volgens de regelgeving voor vergroening worden groenbemesters aangeduid als
vanggewassen. Aan het gebruik van groenbemesters binnen de vergroening is een
aantal voorwaarden verbonden. Zie onderstaande punten:
Het oppervlak aan groenbemesters wordt met een factor 0,3 berekend als Ecologisch Aandachtsgebied;
Mengsel van min. 2 soorten inzaaien of gras inzaaien als ondervrucht in het hoofdgewas;
Meststoffen gebruiken mag;
Minimaal 8 weken op het land;
Uiterlijk 15 oktober inzaaien;
Gewasbescherming is niet toegestaan vanaf moment van oogst hoofdgewas en t/m de 8-wekenperiode dat het vanggewas minimaal op het land staat;
Vanggewassen na maïs op uitspoeling gevoelige grond tellen voor GLB niet mee;
Ten minste 75% van de in de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR) aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruiken;
Alleen bij inzaai voor 15 september kunt u op klei 60 kg N per hectare meetellen in de gebruiksruimte (op zand 50 kg N per hectare).


Groenbemester inzetten als toegestane aaltjesbestrijder

Binnen het onderdeel vanggewassen wordt de mogelijkheid geboden om een mengsel te maken gericht op aaltjesbestrijding. Dit mengsel bestaat uit minimaal 2 plantensoorten uit dezelfde categorie en elk soort is tenminste 3% van het totale gewicht. De gewassen waaruit gekozen kan worden zijn: Afrikaantje hoog, Afrikaantje laag, Raketblad, Zwaardherik, Japanse haver. Als mengsel adviseren CAV Agrotheek en Heyboer 97% Japanse haver + 3% Zwaardherik of Tagetes (Afrikaantje).


Zelf mengen en losse componenten

Wanneer u geen gebruik wilt maken van standaard mengsels, heeft u ook nog de mogelijkheid om zelf te mengen. Losse componenten als bladrammenas en gele mosterd, Japanse haver en grassen zijn verkrijgbaar. Zowel bij het gebruik van mengsels als bij losse componenten dient u de aankoopbewijzen en etiketten van de gebruikte producten vijf jaar in uw administratie te bewaren.

Agenda

26 feb

Licentiebijeenkomst Brassica

26 februari 2024