Het sluiten van de kringloop met veevoer uit veldbonen - CAV Agrotheek
Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Het sluiten van de kringloop met veevoer uit veldbonen

De agrarische sector staat voor tal van uitdagingen op het gebied van verduurzaming. Meer dan ooit is er de noodzaak om korte ketens te creëren, biodiversiteit te bevorderen, vernieuwde landbouwpraktijken toe te passen en kringlopen te sluiten. Het project 'Het sluiten van de kringloop met veevoer uit veldbonen', uitgevoerd door CAV Agrotheek in de vruchtbare Wieringermeer, omarmt deze uitdagingen.

 

Dankzij de subsidie van de provinciale Voedselvisie in 2023, is dit project van start gegaan. Hierin lopen akkerbouwers in de Wieringermeerpolder voorop bij het telen van veldbonen, gedreven door een dubbele missie: het voeden van vee en het verrijken van de biodiversiteit. De geoogste veldbonen worden door CAV Agrotheek ingezameld, verwerkt tot hoogwaardig veevoer en vervolgens gedistribueerd naar lokale veehouders. Dit proces maakt de kringloop rond doordat het vee organische mest produceert, die terugkeert naar de akkerbouwers voor de bemesting van hun land. Deze circulaire benadering bevordert niet alleen de eiwittransitie in Noord-Holland, maar vermindert ook de afhankelijkheid van geïmporteerde sojabonen, ten gunste van ons milieu.

 

Stappen van het proces

1. Lokale akkerbouwers telen veldbonen.

2. CAV Agrotheek verzamelt deze veldbonen voor verwerking.

3. Met behulp van geavanceerde technologieën vindt opslag en verwerking plaats.

4. De veldbonen worden verwerkt tot voedzaam veevoer.

5. Dit veevoer wordt in beheersbare hoeveelheden geleverd aan lokale veehouders.

6. Het vee produceert organische mest, die teruggevoerd wordt naar de akkers.

 

Dit project belicht onze toewijding aan de eiwittransitie en benadrukt het potentieel van veldbonen in zowel de veevoer- als voedselsector. Hoewel de huidige focus op veevoer ligt, erkent CAV Agrotheek het belang van veldbonen als toekomstige voedselbron voor mensen. Ons doel is om de teelt van deze gewassen uit te breiden en te optimaliseren voor een duurzame en economisch haalbare toekomst.

 

Bij CAV Agrotheek hechten we veel waarde aan lokale samenwerking en de implementatie van duurzame, innovatieve oplossingen voor een toekomstbestendige landbouwsector. Dit project symboliseert onze inzet om, samen met boeren, veehouders en de bredere gemeenschap, te werken aan een duurzamere en meer verbonden agrarische sector.

Agenda

8 okt

IPM-KBA certificaat

8 oktober 2024