Onkruiden voorjaar - CAV Agrotheek
Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Onkruiden voorjaar

Ondanks we ons de sneeuw en het schaatsen nog vers herinneren, was de winter relatief zacht en zijn onkruiden op veel percelen flink ontwikkeld. Om problemen bij de grondbewerking of tijdens de nieuwe teelt te voorkomen, is het advies om de onkruiden op deze percelen voorafgaand aan de grondbewerking dood te spuiten. Houd hierbij een wachttijd van ongeveer 5-7 dagen aan voordat er een grondbewerking wordt uitgevoerd. Door Squall aan de mix toe te voegen, versterkt u de werking, bevordert u de uitvloeiing en voorkomt u drift. Advies:

  • 2-4 l/ha Roundup+  / 2-3 l/ha Roundup Ultimate + 0,5 % Squall

 

Ook op percelen waar aankomend jaar aardappelen worden geteeld staat soms al veel onkruid of nog een groenbemester. Wees terughoudend met het doodspuiten van veel groene massa. Met name als deze redelijk snel na toepassing al door de grond wordt verwerkt. In het verleden zijn hier incidenteel schades uit ontstaan in aardappelen. De toepassing van glyfosaat voorafgaand aan (poot)aardappelteelt wordt hierom sterk afgeraden.

 

Tweedejaars Plantuien

Binnen afzienbare tijd zullen er weer plantuien worden geplant. Na planten is het advies om direct een  bodemherbicide toe te passen. Advies:

  • 1-1,5 l/ha Stomp + 1 l/ha Wing P + 0,2 l/ha AZ 500.

 

Zaaiuien

Een ui is door een beperkte ontwikkeling van het wortelstelsel behoorlijk gevoelig voor structuur. Beoordeel de grond goed voor het zaaien. Na zaai direct de eerste onkruidbestrijding toepassen. Zorg voor een goed gesloten zaaibed. Dit bevordert de weggroei van de uien. Advies:

  • 0,75-1 l/ha Stomp.

 

Granen

Op de meeste percelen zijn afgelopen najaar geen bodemherbiciden toegepast. Door de natte winter en relatief hoge temperatuur zijn de tijdig gezaaide percelen al redelijk bezet met onkruid. Op dit moment is de berijdbaarheid van de percelen nog maar matig. Toch zullen deze percelen binnenkort gespoten moeten worden. Stel de bespuiting nog even uit als er nachtvorst wordt verwacht. Vooral grote temperatuurverschillen maken gewassen erg zacht met risico op bladverbranding tot gevolg. Bespuitingen zijn daarnaast effectiever bij een hoge luchtvochtigheid (RV> 70%) en wanneer onkruiden aan de groei zijn. Bij (Noord-)oostelijke schrale wind zijn toepassingen minder effectief en laten meer gewasreactie zien.

 

Wintergerst

Advies breed onkruidspectrum (exclusief grassen):

  • 1,5 l/ha Primstar + 1,5 l/ha Fox (sterk op ereprijs en paarse dovenetel)     of
  • 0,07 kg/ha Biathlon 4D + 1/ha Robbester

 

Specifiek grassen (exclusief straatgras!):

  • 1,2 l/ha Puma Extra EW + 1 l/ha Robbester                                                of
  • 0,9-1,2 l/ha Axial 50

 

Wintertarwe

Advies breed onkruidspectrum inclusief alle grassen:

  • 0,2 kg/ha Atlantis Star + 0,2 kg/ha Capri Twin + 1 l/ha Robbester             of
  • 0,18-0,2 kg/ha Cossack Star + 1 l/ha Robbester

 

Advies breed spectrum met grotere onkruiden en kleine grassen exclusief straatgras:

  • 0,275 kg/ha Capri Twin + 1 l/ha Robbester + 0,3 l/ha Starane Top 

 

Mangaanvoeding

Overweeg op mangaangevoelige grond: 4-5 l/ha Mangaancarbonaat op zowel tarwe als gerst. Ook tarwe is gevoelig voor mangaangebrek, maar toont dit minder dan gerst. Veel bodemanalyses laten een beperkte beschikbaarheid van mangaan zien.

 

Mengen van middelen en spuitomstandigheden

Veel middelen kunnen gemengd worden, maar een aantal middelen kan fytotox (gewasreactie) veroorzaken. Eén van deze producten is Fox, met name als deze gemengd wordt met groeiregulatie of fungiciden.

Als onder minder groeizame omstandigheden middelen met graswerking worden toegepast in granen kan een gewasreactie worden waargenomen. Om het graan te ondersteunen in het verwerken van deze stresssituatie kan Foliplus Aminoboost worden toegevoegd (2-3 ltr/ha).

 

 

Agenda

17 jul

Licentiebijeenkomst...

17 juli 2024
8 okt

IPM-KBA certificaat

8 oktober 2024