Toelatingsnieuws | Knolbehandeling - CAV Agrotheek
Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Toelatingsnieuws | Knolbehandeling

Toelatingsnieuws

Er is wederom een tijdelijke 120 dagen-vrijstelling afgegeven voor Agrichem Asulam 2, ter bestrijding van onkruiden in diverse teelten:
• de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie
• de onbedekte teelt van gezaaide zomerbloemen en de bloemenzaadteelt
• de onbedekte teelt van spinazie en de zaadteelt van spinazie

 

Het is Bayer niet gelukt om een haalbare MRL te registreren voor pencycuron. Dit houdt in dat we adviseren om dit seizoen geen Moncereen Pro, Moncereen DS en Subliem meer te gebruiken. Voor pootaardappelen kunnen deze producten nog wel gebruikt worden, maar bedenk hierbij dat bovenmaats en afgekeurd pootgoed niet meer voor menselijke- of dierlijke consumptie mag worden aangewend.

 

Knolbehandeling

Een goed uitgevoerde knolbehandeling beschermt de jonge stolonen tegen aantasting door Rhizoctonia vanaf de knol en tegen zilverschurft op de nieuwgevormde knollen. Uit proefresultaten en praktijkervaring is  gebleken dat het vroegtijdig behandelen

van uw uitgangsmateriaal, een beter resultaat geeft in de opbrengst. Bij de knolbehandeling kunt u gebruik maken van onze Potato Care.

Een uitermate geschikt apparaat, uitgerust met Mafex-vernevelapparatuur, welke door middel van een speciale rollenband de bedekking op de aardappelen goed uitvoert. U kunt uw aardappelen behandelen wanneer zij nog vóór het witte puntjes stadium zijn. Langere spruiten moeten eerst worden afgedraaid. Het advies is om de spruiten enkele dagen voordat de knolbehandeling wordt uitgevoerd, af te draaien.

 

Insturen monsters

Door het pootgoed even te wassen en nat te maken kunt u beter de uiterlijke kwaliteit van het pootgoed beoordelen. Realiseer u dat de aanwezigheid van Rhizoctonia niet altijd zichtbaar is en dat de schimmel zich in de ogen van de knol verscholen kan houden. De aanwezigheid van zilverschurft is wel goed met het blote oog te zien. De mate van aantasting door genoemde schimmels en als gevolg daarvan kwaliteitsvermindering en opbrengstschade is onvoorspelbaar. U kunt monsters van maximaal 3 kilo bij ons aanleveren in Wieringerwerf. Wij laten deze dan beoordelen op aantasting door de verschillende schimmels.

Indien schimmels worden aangetroffen heeft een preventieve behandeling de voorkeur.

 

Geadviseerde middelen t.b.v. knolbehandeling

 

Product

Dosering

Werking

Opmerking

Emesto prime

1 kg/ton

Rhizoctonia

Poeder

Emesto silver

0,2 l/ton

Rhizoctonia + zilverschurft + (fusarium)

Vloeibaar

Monarch

0,2 l/ton

Rhizoctonia

Vloeibaar

Proradix

0,015 kg/ton

Rhizoctonia + (Erwinia)

Biologisch. Verbetert de weerstand tijdens stress, koude en nat, structuur etc.

Agenda

8 okt

IPM-KBA certificaat

8 oktober 2024