Winterveldbonen - CAV Agrotheek
Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Winterveldbonen

Winterveldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Met opbrengsten van 5,5 tot 7 ton per hectare en een eiwitgehalte van 25 tot 32% is de eiwitopbrengst zeer hoog. De teelt van winterveldbonen is tevens een mooie voorvrucht omdat dit gewas vroeg afrijpt en stikstof nalevert. Winterveldbonen en wintertarwe hebben dezelfde teeltperiode. Beide gewassen worden in het najaar gezaaid en ook het oogstmoment is vergelijkbaar.

 

Enkele teelttechnische voordelen van winterveldbonen zijn:

 • Vraagt minimale N-gift en levert tot 50-80 kg N na voor een volgteelt.
 • Gezonde voorvrucht
 • Zeer intensieve beworteling, mooie stoppel.
 • Vroeg van het land (winterveldbonen 1e helft augustus).
 • Bij juiste rijafstand, mechanische onkruidbestrijding mogelijk.
 • Direct-zaai en mulchzaai behoort tot de mogelijkheden.
 • Winterveldbonen vallen onder de vergroeningseisen.
 • De veldbonen laten ± 2 ton stro achter op het land.
 • Samenwerkingsverbanden met veehouderij voor wederzijdse voordelen.

 

Er is een aantal aandachtspunten voor winterveldbonen:

 • Winterveldbonen telen op bij voorkeur niet-slempgevoelige gronden.
 • Op lichte gronden bestaat er een kleine kans op vermeerdering van Meloidogyne Chitwoodi.

 

 

CAV Agrotheek kan u ondersteunen met advies over de teelt van winterveldbonen.

Ook de afzet van uw veldbonen kunnen wij voor u verzorgen.

Voor een uitgebreide teelttoelichting, prijzen en aflevercondities kunt u contact opnemen met Nils of Iris. 

 

Nils van Straten    

Tel: 06-52407591

n.vanstraten@agrotheek.nl

 

Iris Huisman 

Tel: 06-22067945

i.huisman@agrotheek.nl

Agenda

8 okt

IPM-KBA certificaat

8 oktober 2024