Word lid van de Coöperatie de Wieringermeer - CAV Agrotheek
Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Word lid van de Coöperatie de Wieringermeer

 

CAV Agrotheek onderneemt met toekomstperspectief en speelt in op ontwikkelingen in een sector, die enorm in beweging is. Door robotisering, automatisering, schaalvergroting en specialisering krijgen bedrijven te maken met uitdagingen. Maatschappelijke ontwikkelingen zetten onze sector onder druk.

Coöperatieve vereniging C.A.V. de Wieringermeer is aandeelhouder van CAV Agrotheek BV en creëert ideeën, innovaties en organiseert activiteiten voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Samen staan we sterk. Word ook lid van onze coöperatie.

 

De coöperatie is aandeelhouder van CAV Agrotheek BV. Leden hebben daarom recht op voordelen. Zij denken mee over de activiteiten en assortiment van CAV Agrotheek BV en leveren input en kennis om de coöperatie te versterken. Leden kunnen deelnemen aan innovatieve projecten

Wij werken aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering voor onze leden. Binnen onze werkgroep Innovatie kunt u deelnemen aan projecten op het gebied van regeneratieve landbouw, water, weerbare planten en teeltsystemen.

Wij zetten in op dataregistratie en -collectie van diverse teelten met behulp van Farm21 bodemsensoren en ontwikkelen voor data een eigen Farmbeats platform. Onze leden profiteren maximaal van datagedreven teeltsystemen.

 

Voordelen lidmaatschap


ledenbestedingskorting van maximaal 1% over uw omzet¹;
50% korting op spuit-licentiebijeenkomsten;
deelname aan onze exclusieve kennisbijeenkomsten zoals klankbordgroepen en innovatieplatformen;
korting op maken van bemestingsplan en -ruimte;
korting op deelname aan dataplatform.

 

Wordt u ook lid?

Agenda

8 okt

IPM-KBA certificaat

8 oktober 2024