Zoeken
  • Agenda

    Agenda

Agenda

Akkerbouwavond

Datum: Woensdag 8 februari
Locatie: CAV Agrotheek, Zuidrak 18, 1771 SW Wieringerwerf

Start: 20:00 uur

 

Deze bijeenkomst telt niet mee voor verlenging van uw licentie.

 

 

 

 

Programma

 Beleid overheid en ontwikkeling in de markt

André van der Weijde informeert u over de laatste ontwikkelingen in de markt. De regelgeving verandert voortdurend, waarbij van de agrariërs wordt verwacht hierop in te spelen. Daarnaast neemt de sector haar verantwoordelijkheden met o.a. STORL en BO-akkerbouw onderzoek.

 

 Update GLB en Mest(transport)wetgeving

Iris Huisman richt zich binnen CAV Agrotheek o.a. op de GLB-wetgeving. Zij geeft u een update over de nieuwste ontwikkelingen, meest recente wijzigingen en mogelijkheden. Ook is sinds 1 januari het gebruik van het digitale rVDM (realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest) verplicht ingegaan. Dit en meer zal Iris toelichten.

 

 Gewasbescherming 2023

Chris Boone praat u bij over de actualiteit rondom ontwikkelingen in gewasbescherming in de teelt van aardappels, uien, granen en suikerbieten. Welke mogelijkheden zijn er en waar ontstaan knelpunten?

 

 Dataprojecten / Digital farming

Sander Dekker licht de verschillende precisielandbouw- en dataprojecten waar CAV Agrotheek zich op richt, toe. Afgelopen jaar is er een groep telers gestart met het verzamelen van data en dit heeft tot interessante inzichten geleid.

 

 

Wij hopen u op deze bijeenkomst te mogen begroeten!