Zoeken
  • Nieuws

    Nieuws

Nieuws

Vroegtijdige opgaves Growsol en Kali

Vroegtijdige opgaves Growsol en Kali

 

1e of 2e N-gift wintertarwe

De 1e stikstofgift had er qua tijd of groei er al op moeten liggen, maar vanwege de regenperiode die “hopelijk” voorbij is zullen vele percelen nog niet bemest zijn.

Indien de korrelbemesting er nog niet op ligt, wanneer de draagkracht van de percelen het toestaat, de stikstof ook in de vorm van Growsol gegeven worden.

 

Na de 1e gift kan in april een 2N-gift  gegeven worden in de vorm van “Growsol”( toegediend met spaakwielbemester) of in de vorm van dierlijke mest of korrelkunstmest.

Met Growsol, uitgereden door Van der Stelt, wordt eveneens zwavel toegediend. Adviesgift: 125 tot 150 kg zuivere stikstof, afhankelijk van eerste gift. Een derde gift is dan niet meer noodzakelijk.

 

Kali uitrijden met Kaliflow of KaliMagFlow, in de rij of volvelds.

Kali(Mag)Flow is een goedkope chloorarme meststof voor voeding van het gewas met kali en/of magnesium. Kali(Mag)Flow wordt met speciaal verspreidingsmachines door de leverancier uitgereden.

Er zijn 2 mengsels van kali met magnesium:

Kaliflow: bij 100 kali,

Kalimagflow: bij 100 kg kali, 25 kg MgO.

Kalimagflow is bij een gift van 250 kali en 63 kg. MgO, inclusief uitrijden van de kalimagflow € 110,- goedkoper dan patentkali.

Naast kali zit er per 100 kg zuivere kali nog 3 stikstof, 1,5 fosfaat in het product. De stikstof in het bemestingsplan voor 50 % meerekenen.

 

Wanneer u een growsol- of kalibemesting wenst, geef het dan tijdig door aan uw buitendienstmedewerker of aan de balie in Wieringerwerf, zodat deze ingepland kan worden.

let wel; een opgave is geen verplichting, maar voor een efficiënte logistieke afhandeling wel gewenst.

 

Kali kan vooraf aan het ploegen volvelds uitgereden worden of na het planten van de aardappelen door de rijen heen.


Nieuwe fosfaatnormen per 2020.

Een overzicht van de nieuwe fosfaatnormen en -klassen:

Fosfaatklassen

Grasland

Bouwland

PAL-getal

Norm

Pw-getal

Norm

Arm

<16 

120 (120)

<25

120 (120)

Laag

16-26

105 (100)

25-35

80 (75)

Neutraal

27-40

95 (90)

36-45

70 (60)

Ruim

41-50

90 (90)

46-55

60 (60)

Hoog

>50

75 (80)

>55

40 (50)

* tussen haakjes de fosfaatnorm 2019