Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Agrotheek info augustus 2019

Actua                                                                           

De pootgoedoogst is al weer volop aan de gang en de laatste granen zullen ook deze week worden geoogst. In deze periode ontstaan ook behoorlijke dauwnachten waardoor de schimmelgroei in veel late gewassen wordt gestimuleerd.  

 

Aardappelen

De phytophthora situatie is rustig, maar infectiemogelijkheden zijn er de afgelopen weken voldoende geweest. Laat het aan het eind van het seizoen niet door uw vingers glippen. Veel vroege rassen zijn al weer sterk op hun retour. Late rassen en doorwaspercelen moeten nog een hele periode om het onderwatergewicht op peil te brengen. Alternaria slaat vaak scherp toe in deze periode. Het sterkste middel op alternaria is Narita 0,5 ltr/ha.  

 

Bestrijding bewaarziekten in pootaardappelen

Het voorkomen van aantasting door bewaarziekten zoals Fusarium solani, Fusarium sulphureum, zilverschurft en Phoma in pootaardappelen is belangrijk om de kwaliteit van het pootgoed hoog te houden. Zoals bekend mag imazalil niet worden toegepast op aardappelen bestemd voor consumptie- en voeraardappelen. Dit maakt het lastig om deze middelen nog in te zetten bij het inschuren. Overleg hierover met uw  handelshuis. Het afgelopen jaar zijn er later in het seizoen veel problemen ontstaan met fusarium. Met name in de gevoelige rassen zoals Spunta(-kruisingen) en Fontane. Het bestrijden van bewaarziekten begint al tijdens de teelt. Een aantal bekende methoden om bewaarziekten te voorkomen:

< >Binnen drie weken na loofdoding loofklappen om phoma eupyrina aantasting te voorkomen. Voorzichtig rooien zonder beschadigingen, afstellen rooiers en niet rooien onder te droge omstandigheden.Versmering van ziekten voorkomen door moederknollen of rottende aardappelen te verwijderen.Bewaarschuren uitvegen, stofzuigen en schoonmaken, kisten reinigen/ontsmettenDroog houden tijdens bewaring en elke vorm van condens voorkomen.Luna Experience 0,5 l/ha +  Dithane/Penncozeb 2,5 kg/ha   ofFandango 1,25 l/ha  ofScala 2 l/ha                       Voeg aan elke optie Squall 0,5% toe!

Onkruid

Clinic

 

Roundup +

M.C.P.A

500

2,4 –D amine

Aardappelopslag

5 l

5 l

 

 

Akkerdistel

5,5-6 l

5,5 l

2-3 l

 

Akkermelkdistel

5,5-6 l

5,5 l

 

2 l

Akkermunt

5,5-6 l

5,5 l

3,6 l

2 l

Heermoes

 

 

0,5 l herhalen

 

Klein hoefblad

5,5-6 l

5,5 l

 

2 l

Kweekgras

4-5 l

4-5 l

 

 

Moerasandoorn

 

 

 

2 l

Riet

5-6 l

5,5 l

 

 

Smeerwortel

 

 

3,6 l

2 l

Veenwortel

5,5-6 l

5,5 l

 

 

Windesoorten

 

 

3,6 l

2 l


2,4-D, gedurende 1 september tot en met 29 februari niet op groenbemesters en onbeteeld bloembollenland gebruiken.Menging van glyfosaat met 2,4-D amine verbreedt de werking op onkruiden die weinig gevoelig zijn voor glyfosaat. Dit is alleen mogelijk als exact aan voorwaarden wordt voldaan om tegenwerking te voorkomen. Spelregels: gebruik 3 :1 verhouding glyfosaat t.o.v. 2,4-D amine. Gebruik minimaal 250 l water. Als laatste 2,4-D amine aan de tankinhoud toevoegen. Mengingen van 2,4-D en glyfosaat binnen een half tot één uur na het tankklaar maken verspuiten. De maximale dosering van 2,4-D amine is 2 l. In grasgroenbemesters is alleen toepassing voor 1 september toegestaan, in stoppels geldt deze beperking niet. In stoppels is menging met MCPA of glyfosaat veelal nodig om voldoende bestrijding te krijgen.Na een bespuiting met groeistoffen kan glyfosaat bij voldoende hergroei ingezet worden.  Ook kweek wordt op deze manier goed bestreden.Groeistoffen toepassen met ongeveer 500 l water.Indien er bloembollen als nateelt worden geplant, houd dan een minimale veiligheids-termijn van 4 weken in acht. Bij gebruik van Primus dient 5 weken te worden gewacht. 

 

CAV heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet- en regelgeving. Voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen  of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, aanvaardt CAV geen enkele aansprakelijkheid.

Agenda