Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Agrotheekinfo Zaaigranen Oogst 2020

Vele aardappel- en uienpercelen zijn onder mooie omstandigheden geoogst. De bietencampagne is ook weer van start gegaan en daarmee komen steeds meer percelen vrij. Begin oktober worden de vroegste graanpercelen alweer ingezaaid.

Middels dit bericht én de hier te downloaden nieuwe folder “rassenadvies Wintertarwe” informeren we u over de mogelijkheden voor een goede start naar graanoogst 2020.

 

Wintertarwe

In de folder zijn de raseigenschappen van verschillende tarwerassen in een tabel weergegeven. Naast opbrengst spelen ook andere eigenschappen een rol bij de keuze voor een tarweras. Grondsoort, teeltgebied en afzetmogelijkheden zijn overwegingen om baktarwe of juist voertarwe te telen. Onze voorkeur gaat in het algemeen uit naar een tarwesoort die gezond is en niet specifiek naar een baktarwe. Een spreiding in vroegheid van de rassen binnen het bouwplan zorgt voor minder oogstrisico en een goede arbeidsverdeling.

 

Tarwe op tarwe

Voor de teelt van tarwe op tarwe adviseren we voor dit seizoen de rassen Talent, Bennington of Reform. In overleg kunnen we op bestelling enkele rassen voor deze toepassing met Latitude ontsmetten. Overlegt u indien dit gewenst is met uw teeltspecialist over de mogelijkheden.

 

Zaaigranen in big bags

Naast aflevering in 25 kilo zakgoed bestaat ook de mogelijkheid tot afname van zaaitarwe in eenmalige big bags met een inhoud van 500 kg. Deze big bags hebben aan de onderzijde een doseertuit en zijn goed en eenvoudig afsluitbaar. Hiermee is het zaad uitstekend in alle maten zaaimachines te doseren.

 

Eigen zaaizaadontsmetting

De mogelijkheid bestaat om uw eigen zaaizaad bij ons te schonen en te ontsmetten. Onze schoner/ontsmetter is gedurende het zaaiseizoen veel aan het werk. Als u gebruik wilt maken van deze machine voor het ontsmetten van uw eigen zaaizaad, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk bij de balie in Wieringerwerf (088-9900713). Wij halen uw tarwe volgens afspraak op. U kunt uw ongeschoonde tarwe aanleveren in kuubskisten of big bags. De geschoonde en ontsmette tarwe wordt weer afgeleverd in papieren zakken van 25 kg, big bags van 500 kg of in uw eigen kuubskisten. Eigen zaaizaadontsmetting wordt in Wieringerwerf gedaan.

 

Onkruidvrij beginnen

Op dit moment ontwikkelen onkruiden zich dankzij de weersomstandigheden goed op de vrijgekomen percelen. Met name straatgras ontwikkelt zich prima onder de huidige omstandigheden. Indien gekozen wordt voor de optie spitten/zaaien of woelen/zaaien van de wintertarwe, vergeet dan niet het perceel onkruidvrij te maken voordat de tarwe wordt gezaaid. Dit kan met de toepassing van 2-3 ltr Touchdown Quattro, 3-4 ltr Clinic of 2-3ltr RoundUp Ultimate, minimaal enkele dagen voor het zaaien. Indien er ook nog wortelonkruiden voorkomen, gebruik dan een hogere dosering in combinatie met een langere wachttijd van minimaal een week.

 

Onkruidbestrijding

Het afgelopen jaar is er binnen Crop Solutions opnieuw een herbicideproef aangelegd, met onder andere een najaars-onkruidbestrijding in wintertarwe. Met een najaarstoepassing kun-nen effectief veel lastige onkruiden als duist, ereprijs, dovenetel, straatgras, kamille en kruiskruid worden bestreden. Voordelen zijn bovendien de timing in het voorjaar waardoor effectief (later) wortelonkruiden kunnen worden bestreden en op een gunstig moment drijfmest kan worden toegepast.

Advies: 0,45 – 0,6 ltr Herold of 3-4 ltr Malibu. Eventueel aangevuld met 0,20 ltr AZ500, ter versterking op veronica-soorten (dovenetel/ereprijs). Herold niet toepassen bij nateelt tulpen. Bij voorkeur toepassen na opkomst in het zogenaamde “spitzen stadium”. Hierbij zijn de rijen net goed te onderscheiden. Indien er op het moment van toepassing reeds bovenstaande onkruiden zijn kan er aan deze middelen nog een contactmiddel worden toegevoegd zoals Primus.

 

 

Download hier de Rassenadvies Wintertarwe folder

 

 

Agenda