Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Bewaring Consumptieaardappelen

Bewaring consumptieaardappelen 

We zien veel verschil in kiemlustigheid, kwaliteit en bewaarbaarheid van aardappelen. Dit vraagt om een specifieke aanpak per ras en aardappelpartij. Een van de aandachtspunten hierbij is kiemremming. Het doel van kiemremming in aardappelen is het voorkomen van uitloop van de ogen. Kieming van aardappelen vraagt energie wat ten koste gaat van het knolgewicht. Met een goede kiemremming kunnen aardappelen langer worden bewaard, waardoor het afzetseizoen kan worden verlengd. In onderstaand bericht worden de verschillende bewaarstrategieën toegelicht.

 

Opgebruiktermijn chloorprofam
Behandelingen met chloorprofam (CIPC) lopen ten einde. De uitverkooptermijn is 8 juli 2020 en de opgebruiktermijn is 8 oktober 2020. De huidige maximale residu limiet (MRL) voor chloorprofam is 10 ppm. CIPC blijft achter op materiaal, zoals bewaarschuren. Om deze reden wordt zo als het er nu naar uitziet een tijdelijke MRL vastgesteld. Het is nog onbekend wat de hoogte van de tijdelijke MRL gaat zijn.

Het nog niet duidelijk hoe de ruimtes die voorheen met CIPC zijn behandeld, voldoende gereinigd kunnen worden om de (tijdelijke) MRL niet te overschrijden. 

 

Ruimtebehandeling met CIPC

Huidig seizoen beschikken we nog over CIPC. Voor het starten van een ruimtebehandeling dient de schil altijd afgehard en droog te zijn.

Meestal hoeft er niet voor half december tot half januari gestart te worden met CIPC wanneer Crown- of Royal-MH gebruikt zijn.

Ruimtebehandeling na inschuren:

Tuberprop HN 12,5 tot 25 ml/ton per behandeling.

GroStop-Electro 19 ml/ton bij de start, gevolgd door 13 ml/ton per behandeling.

Bovenstaande hangt mede af van welslagen van de MH-toepassing tijdens de veldperiode. Controleer daarom regelmatig het product op het ontstaan van witte puntjes.

 

Verschillende nieuwe bewaarstrategieën 2020

Door het verdwijnen van chloorprofam zal voor veel telers de bewaarstrategie aankomend jaar gaan veranderen. Komend seizoen zullen we zoveel mogelijk ervaring opdoen met nieuwe bewaarstrategieën. 

Ons advies zal aan de basis Crown- of Royal MH volvelds toegepast zijn. Er is met dit product al jarenlange ervaring. Het geeft een stuk rust in de bewaring. Ook hebben sommige vroeg af te leveren aardappelen daarna geen verdere toepassing nodig. 

Voor de langere bewaring is een (extra) ruimtebehandeling met 1,4-Sight of Biox-M.

Indien geen Crown MH of Royal MH wordt toegepast, zal de ruimtebehandeling eerder gestart moeten worden met hogere doseringen.

 

Kiemrustverlenging met 1,4-Sight
1,4-Sight is een product waarbij de kiemrust wordt verlengd in plaats van dat de kieming wordt geremd. Bij de toepassing hoort een aantal aandachtspunten, waarvan temperatuur de belangrijkste is. De producttemperatuur moet bij toepassing minimaal +5°C zijn. Ook moeten de aardappels droog zijn en is de opslag voor minimaal 40% gevuld. De opslag moet goed afgesloten zijn, omdat het product in gasvorm werkt.

1,4-Sight mag maximaal 6 keer toegepast worden tijdens een bewaarseizoen, met in totaal maximaal 120 ml/ton. De veiligheidstermijn is 30 dagen. Afhankelijk van de kiemrust verschilt het interval van 5 tot 6 weken. Het kan koud of heet verneveld worden, maar de voorkeur is heet vernevelen.

De adviesdosering (i.c.m. MH) is 6 keer 10 ml/ton.

Zonder MH is het advies starten met 2 keer 20 ml/ton, daarna 2 keer 15 ml/ton en vervolgens 2 keer 10 ml/ton.

Er zijn al meerdere jaren goede ervaring met dit product.  

 

Biox-M

Biox-M is een natuurlijke kiemremmer op basis van groene pepermuntolie. De actieve stof carvon verstoort de aanmaak van het groeihormoon in de knol, waardoor spruitvorming wordt voorkomen. Het heeft zowel een preventieve als curatieve werking. Bij toepassing is de vullingsgraad en luchtdicht van de opslag minder belangrijk. Biox-M is instaat om witte puntjes/kleine spuiten af te branden.

 

Biox-M mag maximaal 11 keer toegepast worden tijdens een bewaarseizoen, met in totaal maximaal 390 ml/ton. De veiligheidstermijn is 21 dagen. afhankelijk van de kiemrust verschilt het interval van 3 weken. Het middel kan alleen met speciale apparatuur heet verneveld worden. 

 

De adviesdosering (i.c.m. MH) is starten met 60 ml/ton, vanaf witte puntjes. Gevolgd door een onderhoudsdosering van 30 ml/ton, zolang bewaring nodig is.

 

Om reeds aanwezige spruiten te doden, is het mogelijk de startdosering te verhogen naar éénmalig 90 ml/ton.  

Agenda