Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Brassica journaal augustus 2019

Folio Gold
Na heel veel jaar trouwe dienst verdwijnt er helaas weer een basismiddel in de kool. Folio is het sterkste middel tegen valse meeldauw, witte roest en heeft een nevenwerking op rotstruk. Folio mag alleen dit jaar nog worden toegepast.

Schermrot
Nu de nachten weer langer worden en daarmee ook de dauwnatperiode toeneemt, neemt de kans op schermrot in broccoli weer toe. Hier is preventief  iets aan te doen. Afgelopen jaren is veel energie in onderzoek gestoken om een strategie te bepalen in het beperken van schermrot. Als u hier vragen over heeft neem dan contact op met uw vertegenwoordiger.

Ze zijn er weer! Trips.
Aanvankelijk leek de hoeveelheid trips dit jaar in bewaarkool tot heden mee te vallen. Na veel percelen beoordeeld te hebben moeten we toch een waarschuwing afgeven. Het advies blijft om als teler in deze tijd 1 x per week alle percelen te beoordelen. De mate van tripsaantasting is veel grilleger dan die van bijvoorbeeld rupsen. Bij trips spelen regioverschillen, rasverschillen en stadia van de kool een grote rol. Daarnaast kunnen ze van de ene op de andere week in groten getale in en op de kool zitten. Zoals bekend is trips curatief moeilijk te bestrijden. Daarom wordt  Movento al jaren tegen de tripsen  in de kool geadviseerd. Movento doodt niet de volwassen trips maar kan wel de larve stadia blokkeren. Als enkele tripsen gevonden worden combineer dan Calypso met Decis, Attracker en Squall. Is de situatie ernstiger, neem dan contact op met uw vertegenwoordiger om een juiste strategie te bepalen. Zoals we op de RoDeKo avond in juni en op onze groentevoorlichtingsavond hebben laten zien blijft er meer middel op de kool achter als er Squall toegevoegd wordt. Daarnaast krijgen middelen meer tijd om in de waslaag te komen waardoor ze minder snel afbreken door uv.

Bladvlekkenziekte en valse meeldauw
Na de regen van 2 -3 weken terug zien we in sommige percelen behoorlijk bladvlekkenziekte en soms ook valse meeldauw ontwikkelen. Als er al vlekken zijn pas dan 0,4L Rudis toe (niet in bloemkool). Bij valse meeldauw mag nog Folio Gold toegepast worden. In broccoli kan valse meeldauw in het scherm groeien. In perioden met hoge temperaturen en lange bladnatperioden is het verstandig om Folio 1 of 2 maal toe te passen.  

Sclerotinia
Dit jaar lijkt weer een echt sclerotinia jaar te worden. Onder veelal vochtige omstandigheden na droogte ontstaan vruchtlichamen (paddestoelen) van waaruit sporen zich verspreiden. Ze infecteren de plant via beschadigd weefsel. Juist omdat het een ernstig rupsenjaar is geweest, zien we soms wel 10% uitval ontstaan. Curatief is er (nog) niets tegen te doen. Preventief kan Contans toegepast worden.

Slakken
Hoewel het momenteel niet beste weer is voor slakken om langdurig boven de grond te vertoeven kan het na een renperiode weer snel aantrekkelijk zijn om massaal de kool in te trekken. Probeer slakken altijd preventief te bestrijden.

Agenda