Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Coöperatie de Wieringermeer is op zoek naar bestuursleden

Coöperatieve vereniging C.A.V.  “de Wieringermeer” is opgericht in 1934 met als doel “de aan- en verkoop van de door de leden geproduceerde landbouwproducten”.

In 2008 heeft CAV “de Wieringermeer” een fundamentele verandering doorgemaakt en werden de bedrijfsactiviteiten ondergebracht in een aparte entiteit, CAV Agrotheek BV., waar de coöperatie medeaandeelhouder van is. Ons werkgebied omvat heel Noord-Holland.

 

Om toekomstbestendig te zijn en te blijven is het bestuur in 2019 begonnen met het oprichten van diverse regie-teams, bestaande uit leden en bestuurders. Doel hiervan is het gesprek aan te gaan met de leden en zoveel mogelijk input/feedback te krijgen over de toekomst van de coöperatie en de te volgen koers van de gerelateerde bedrijven. De regie-teams behandelen onderwerpen als ledenbehartiging en -beleid, data en innovatie.

 

Het bestuur bestaat uit 8 bestuursleden. Het bestuur komt 6 x per jaar bijeen.

De coöperatie telt op dit moment bijna 400 leden.

In verband met het aftreden volgens rooster van bestuursleden, zijn er vacatures ontstaan voor:

 

Bestuursleden (m/v)

 

Profielschets

Een lid van het bestuur is een generalist die het totale beleid op hoofdlijnen kan beoordelen. Het lid voelt zich positief betrokken bij CAV “de Wieringermeer” in het algemeen en in relatie tot het eigen bedrijf.

Bij voorkeur zoeken wij een iemand uit een van de volgende sectoren: veehouderij, bollenteelt of vollegrondsgroente.

 

De kandidaat is integer, heeft een relevant netwerk en bestuurlijke ervaring is een pré. Zij/hij heeft een goed van beeld van de ontwikkelingen welke gaande zijn in de sector. Tevens is de kandidaat in staat een eigen mening te vormen en deze ook uit te dragen.

 

De kandidaat beschikt over een aantal van de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

  • Coöperatieve instelling
  • Analytisch vermogen
  • Praktisch inzicht/nuchter/algemene ontwikkeling
  • In staat als klankbord te functioneren voor directie/bestuurder
  • In staat om te werken in teamverband met een gezonde dosis humor
  • Kennis van en ervaring met processen van besturen en toezicht houden, kennis en ervaring in strategische afwegingsprocessen of bereid zijn zich hierin te bekwamen

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter Jan Mantel (06-20417106).

Indien u de ambitie heeft deze functie te vervullen, nodigen wij u uit om te reageren voor 26 mei aanstaande, door een motivatiebrief plus CV te zenden aan A.Hoitink-Hoogendoorn@agrotheek.nl

Agenda