Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Meststoffen nieuws

 
 


Meststoffen nieuws

 


Gips

Het afgelopen jaar is levering van de bestaande Gypsum vanwege het verlaagde aanbod en de verhoogde vraag niet gemakkelijk geweest. Vandaar dat we ons aan het oriënteren zijn naar andere productiebronnen van Gips. Naast natuurgips 34 % CaO en Agrigyps (vanuit productie fosforzuur) hebben we nu ook hergebruikt gips in ons assortiment. We hopen u in de toekomst door deze leveranciersuitbreiding  sneller te kunnen bedienen.


Hergebruikt gips (Nieuw)

Hergebruikt gips verzorgt door de fijne structuur een goede oplosbaarheid en verdeling in de bouwvoor. Een ander groot voordeel is de prijs. Hergebruikt gips van Gipsnet is ruim 30 % goedkoper dan bestaande gipsbronnen. Let wel, hergebruikt gips is fijner dan de gangbare gips als bijvoorbeeld AgriGyps en daardoor iets lastiger te verstrooien.

 

Waarom gips toepassen op kleigronden?

De kalk die in klei zit lost bij weinig aanvoer van organisch materiaal niet voldoende op bij een hoge pH-waarde. Gips is daarentegen direct oplosbaar in water, met als gevolg dat calcium snel vrij komt.

Het vrijgekomen calcium geeft meer lucht aan uw kleigrond, doordat het de kleiplaatjes uit elkaar duwt. Hierdoor verbetert de structuur en bewerkbaarheid van uw kleigrond. Ook zorgt een toename van calcium voor een betere en diepere wortelgroei. 

 
 
 
 
 
 


Samenstelling en advies
29 – 35 % CaO Calciumoxide

35 – 40 % SO3 Zwaveltrioxide

80 – 90% droge stof
Soortelijk gewicht: 750–950 kg/m³

Gips bevat geen stikstof en fosfaat en valt dus buiten de gebruiksnormenwetgeving.

 

Dosering:

Najaar en winter:  5-10 ton per ha

Voorjaarsgift      :  4-6 ton per ha
Afhankelijk van de tijd tussen aanwending en teelt.

 
 

Champost

Champost is met een hoog organische stof-gehalte zeer geschikt om te worden ingezet als bodemverbeteraar in land- en tuinbouw. Champost wordt afgezet per ton met forfaitaire waarden.

De stikstof telt voor 25% mee en het fosfaat voor 100 %.

Vanaf 1 november gelden de verlaagde wintertarieven. Vraag hiernaar bij uw adviseur.

 
 
 
 
 

 

Samenstelling van Champost

1.000 kg Champost bevat gemiddeld:

  • 316 kg Droge stof
  • 208 kg Organische stof
  • 7,0 kg Stikstof (N)
  • 3,9 kg Fosfaat (P2O5)
  • 7,3 kg Kali (K2O)
 
 

Agenda