Zoeken

Gewasbeschermingsmonitor

Er is zoals u weet een wettelijke verplichting om een gewasbeschermingsmonitor bij te houden. Deze is vorm vrij, maar moet binnen drie maanden na de teelt worden ingevuld. Een registratie programma zoals bijvoorbeeld Agrovision of Dacom kan u ondersteunen in het bijhouden van deze monitor.
Houdt uw ingevulde gewasbeschermingsmonitor bij uw teeltadministratie.

U kunt de gewasbeschermingsmonitor 2019 hier downloaden en printen.